Уволняват шефа на ВиК – Перник!

Управителят на ВиК – Перник, ще бъде освободен от заеманата от него позиция, съобщи в Перник заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков след среща с кмета на общината Станислав Владимиров.

Управителят на ВиК дружеството през октомври е уведомил кмета на Перник за необходимостта от въвеждане на режим на водата, но по отношение на процедурите, които инж. Иван Витанов е трябвало да спази, като ръководител на дружеството, в голямата си част е успял да го направи. През месец април Витанов е уведомил заинтересованите институции – общинската и областната администрация, за проблема с ниските водни количества и малкият наличен обем в яз. „Студена“, като водоподаването е било осъществено в съответствие с утвърдените месечни графици от Министерството на околната среда и водите.

Днес е приключила проверката на водното дружество и са констатирани два основни проблема, довели до кризисната ситуация. Единият е, че притокът на вода, до края на октомври тази година, е почти четири пъти по-малко в сравнение със същия период на миналата година, което се равнява на 11 млн.куб. метра вода през десетте месеца на 2019-та година при 42 млн. куб метра миналата година и почти 3 пъти по-малко в сравнение с 2016-та година.

Нанков подчерта, че вторият голям проблем е изключително старата, амортизирана и вече на повече от 50 години, ВиК мрежа в община Перник, заради което загубите на вода по преносната мрежа възлизат на 76%. В някои населени места от общината загубите достигат повече от 90 на сто. Фактурираните водни количества, достигнали до абонатите, през десетте месеца на годината, за град Перник и населените места, които се обслужват от яз.“Студена“, са в размер на 3,342 млн.куб метра. Неотчетените води, които са били в язовира, но са загубени по мрежата, са в размер на над 10, 375 млн. куб метра. В допълнение през 2019-та година авариите в Перник са се увеличили двойно, става ясно още от одита на дружеството.

Заместник – регионалният министър обясни, че в предишния програмен период по Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013 общината е пропуснала възможността да кандидатства за европейско финансиране за изпълнение на воден цикъл и подмяна на водопроводна и канализационна мрежа.

По отношение внушенията, че ремонтът на язовир „Студена“ е допринесъл за изсушаването му и водната криза, Николай Нанков беше категоричен, че именно за да не се спира водоподаването е бил избран най-скъпият способ за ремонтни дейности. – с водолази.

След седмица ще се направи анализ на резултата от графика на водния режим и това как влияе на водните количества в яз. „Студена“ и на водопреносната мрежа, стана ясно още след срещата.

В няколко насоки са мерките, които се предприемат за справяне с водоснабдяването на Перник.

В краткосрочен план една от тях е пренасочването на вода от Владайския канал, което може да стане до месец.

„Използват се варианти за алтернативно водохващане, със захранване на квартал Църква от този водоизточник, за да се освободят обеми в язовир Студена“, обясни Нанков и допълни, че за съжаление, местните водоизточници, в голямата си част са проверени, но са почти пресъхнали.

„Остават още 5 водоизточника, в заливната тераса на р.Струма- т.нар плитки подпочвени води, но техният дебит е не повече от литър в секунда, което също не е сериозна алтернатива за бъдещо водоснабдяване и привързване към водопреносната мрежа на гр. Перник“, каза още Нанков.

За справяне с авариите по водопреносната мрежа в общината аварийни екипи от ВиК – Кюстендил и Вик – Благоевград ще помагат на колегите си в Перник.

Изчакват се резултатите и от повторното изследване на водата от язовир Долна Диканя, след като първите показаха, че водата не е годна за пиене. Ако водата става за питейно – битови нужди, ще се предприемат технически действия за изграждането на водопровод между двата язовира, със съответните помпи. Евентуалната инвестиция е остойностена, направени са графици, ако втората проба докаже, че водата е годна, свободният обем, който може да се използва е около 2,5 -2,7 млн.куб.м вода.

Обсъждани са и дългосрочни варианти като например за използване на язовир „Янци“, но до евентуалното му въвеждане в експлоатация може да минат между 5 и 7 години.

Като друго дългосрочно инвестиционно намерение Нанков очерта, заедно с изпълняващата се в момента рехабилитация на ПСПВ към яз.Студена, да бъде направена рехабилитация и на утаителите.

Инженери на министерството и на общината ще преценят най-добрата възможна технология за рехабилитиране или изграждане на нови утаители, за да може водата от мъртвия обем на язовира, евентуално да се ползва в бъдеще при подобни кризисни ситуации.

Нанков съобщи, че съвместно с община Перник ще бъде набелязан екшън план в рамките на 2020-2021 година, докато се реализира инвестиционният проект на ВиК дружеството по ОПОС, с целево финансиране да бъде поетапно подменяна водоснабдителната мрежа и особено тези, които са в по-високата част на града, които са изключени от водния проект. Целта е водозагубите в Перник да намалеят с минимум 30%, което в дългосрочен план ще реши проблема с водоснабдяването на града.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене