ИНОВАТИВНА ПЕРИОДИЧНА СИСТЕМА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ПРОЕКТ, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“В СУ САТОВЧА

Във връзка с ПРОЕКТ „Модерна и интерактивна класна стая чрез творчество и педагогически иновации“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Училищно образование на СУ „Св.св.Кирил и Методий“- Сатовча и по повод 150 години от създаване на Периодичната таблица, старши учител по химия и опазване на околната среда,  Нели Бурова  проведе иновационни уроци по химия с учениците от 9-„б“ клас.

Целите на дейностите бяха:

Да се затвърди подредбата на химичните елементи според техния атомен номер, направена от Д.И. Менделеев през далечната 1869 г;

Да се изработи иновативен модел на Периодичната система, спазвайки структурата на класическия й вариант, който дава информация само за практическото приложението и значение на химичните елементите;

Учениците да осъзнаят значението на Периодичния закон, не само за развитието на науката Химия, а и като основен закон в естествознанието .

Очаквани резултати:

Учениците да разберат, че образованието е способност да правиш разлика между това, което знаеш и това, което не знаеш;

Изпълнявайки конкретните и интересни задачи, учениците да осъзнаят, че химията е навсякъде около нас и ,че  тя е част от нашето ежедневие;

Чрез изследване и търсене на конкретна информация, да се повиши мотивацията им за учене.

Първият час, деветокласниците  обобщиха делото на Менделеев. Чрез разглеждането на конкретни примери си припомниха, че класификацията на химичните елементи е направена според техния атомен номер, електронна конфигурация и повтарящи се химични свойства.

Използвайки мисълта на италианския химик Марко де Виво – “Това е азбуката, която ни позволява да общуваме със света около нас и ни дава възможност да създадем много лекарства, метали и нови вещества“, старши учител Бурова въведе идеята за изработване на „визитна картичка“ на елементите.

Класическият вариант на системата може да се използва, за да се направи обща характеристика на химичните елементи, да се предвиди техния химичен характер, както и поведението на техните прости вещества и съединения.

Иновативната Периодична система ще покаже за какво може да се използват елементите, какво се прави от тях, в кои важни процеси участват, информация която би предизвикала интерес и любознателност към предмета химия.

Учениците бяха разделени на 4 групи, като всяка от тях изработи по 10 „визитни картички“.

Идеята бе приета много радушно от самите деветокласници и с голямо желание се впуснаха в търсене на конкретната информация.

Използвайки въображението си, както творческите си и креативни умения, те сътвориха нещо, което учуди и самите тях.

Материалите за изработката на всяка визитка бяха закупени от училището, а ролята на преподавателя  Бурова се изразяваше само в наблюдение на работата и проверка на откритата научна информация.

Учениците нарекоха своето творение шеговито – “Периодичната система на СУ Сатовча“.

Практическата работа в часовете по химия и опазване на околната среда, както и работата по групи, е предпочитан метод за по-лесно и забавно усвояване на информацията от самите ученици.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене