ДПС печели 32 общини от първия тур на изборите, три от тях са в Пиринско

ДПС печели 32 общини от първи тур на проведените местни избори на 27 октомври, съобщиха от партийния пресцентър.
Ето и списъка с общините, в които има избран кмет на първи тур от ДПС:
1. Община Белица, област Благоевград – Радослав Сабинов Ревански
2. Община Сатовча, област Благоевград – Арбен Мустафов Мименов
3. Община Якоруда, област Благоевград – Нуредин Мусов Кафелов
4. Община Руен, област Бургас – Исмаил Юсмен Осман
5. Община Крушари, област Добрич – Илхан Юсеин Мюстеджеб
6. Община Кърджали, област Кърджали – Хасан Азис Исмаил
7. Община Ардино, област Кърджали – Изет Изет Шабан
8. Община Джебел, област Кърджали – Неджми Ниязи Али
9. Община Кирково, област Кърджали – Шинаси Мехмед Сюлейман
10. Община Крумовград, област Кърджали – Себихан Керим Мехмед
11. Община Момчилград, област Кърджали – Илкнур Кязим Мюмюн
12. Община Черноочене, област Кърджали – Айдън Ариф Осман
13. Община Сърница, област Пазарджик – Неби Реджеп Бозов
14. Община Завет, област Разград – Ахтер Сюлейманов Велиев
15. Община Лозница, област Разград – Севгин Назъм Шукри
16. Община Самуил, област Разград – Джевдет Ахмед Азис
17. Община Цар Калоян, област Разград – Дауд Назиф Аляовлу
18. Община Главиница, област Силистра – Неждет Джевдет Ниази
19. Община Ситово, област Силистра – Сезгин Басри Алиибрям
20. Община Борино, област Смолян – Мустафа Шабан Караахмед
21. Община Мадан, област Смолян – Фахри Адемов Молайсенов
22. Община Рудозем, област Смолян – Румен Венциславов Пехливанов
23. Община Павел баня, област Стара Загора – Иса Емин Бесоолу
24. Община Антоново, област Търговище – Хайредин Мустафов Мехмедов
25. Община Омуртаг, област Търговище – Ешреф Хасанов Ешрефов
26. Община Опака, област Търговище – Мехидин Мехмедов Кадиров
27. Община Маджарово, област Хасково – Ерджан Сабахтин Юсуф
28. Община Минерални бани, област Хасково – Мюмюн Али Искендер
29. Община Стамболово, област Хасково – Аднан Кязим Йълдъз
30. Община Венец, област Шумен – Нехрибан Османова Ахмедова
31. Община Върбица, област Шумен – Мердин Мустафа Байрям
32. Община Каолиново, област Шумен – Нида Намъков Ахмедов

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене