Намалиха на половина глобата на собственик на цех за саи в Рибново

Наполовина, вместо 3000 лева бизнесмена отнесе глоба от 1500 лева за работник без трудов договор.

На свое заседание вчера, Районен съд Гоце Делчев измени наказателно постановление №01/001271 от 26.06.2019 год. на Директора на „Дирекция Инспекция по Труда” Благоевград, с която е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3 000 лв. на собственик за саи в гърменското село Рибново като съдебният състав намали на половина санкцията, която е вече в размер на 1 500 лева.

Решението на съда подлежи на обжалване пред Благоевградски Окръжен съд в 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението и за двете страни.

На 14.05.2019г., около 11:00 ч. при проверка по работни места относно спазване разпоредбите на трудовото законодателство в цех за саи, находящ се в село Рибново, община Гърмен и експлоатиран от „М. – 2017″, е констатирано от служители на инспекцията, че „М. – 2017″  в качеството му на „работодател“ е допуснал на 14.05.2019г. лицето Ф. Д. И. да извършва трудова дейност в обекта като“Машинен оператор, обувно производство“, без да й е предоставен екземпляр от сключен в писмена форма трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението по чл.62, ал.З от Кодекса на Труда, заверено от Териториалната Дирекция  на НАП.

При проверката по документи  се е явил законният представител на търговеца, който е представил част от изисканата с горепосочената в призовка вътрешно-фирмена документация на предприятието. Представен е бил Трудов договор № 079/14.05.2019г, сключен с въпросната работничка  Ф. Д. И., който видно от приложената към него справка е регистрирана на 17.05.2019г., 08:07ч. т.е ,след проверката по работни места.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене