Само една фирма иска да изгражда въжен парк в „Бачиново”

благоевград

Днес в сградата на Общинска администрация – Благоевград за пореден път се проведе конкурс за участие в обществена поръчка с предмет:  „Изграждане на въжен парк в района на „Парк Бачиново”. На 26 юни само една оферта е постъпила в деловодството на общината. Софийската фирма „Аутдор Бизнес Груп” ООД единствена е подала документи за участие в обявената поръчка, която включва изграждане на въжени детски площадки – 3 броя, бънджи батут с два трамплина – 1 брой”. Критерият за възлагане на поръчката, съгласно Закона за обществените поръчки, е „икономически най-изгодна оферта”. Прогнозна стойност е 66 666.67 лева без ДДС, като фирмата участник е предложила 66 614 лв. 

Е79

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене