АТАКА иска да се забрани продажбата на държавни имоти

Партията на Сидеров предлага мораториум за година и всички държавни имоти да се обединят в един регистър, а не всяко министерство да си разпродава парцели и сгради

Депутатите от АТАКА внесоха в Народното събрание предложение за налагане на мораториум върху продажбата на държавни имоти за 1 година. През този период да бъде изготвен единен регистър, който да обедини всички държавни имоти, а не, както в момента, всяко министерство да си разпродава парцели и сгради. В същото предложение се иска и забрана за промяна на статута на терени и сгради от публична в частна държавна собственост за същия период.

В мотивите си към проектопредложението от партията на Сидеров акцентират, че към момента регламентът е неясен и всяко министерство взима решения за продан на имоти, които са отпаднали от необходимост за ведомството.

От АТАКА посочват, че същите обекти може да са от полза за друга институция. Още повече е спорно дали с продажбата на някои от държавните имоти не се засяга националната сигурност.

Сидеров и неговите депутати настояват за този мораториум, тъй като е „необходима генерална реформа по отношение на стопанисването, грижите и евентуалните сделки с имоти частна и публична държавна собственост, като бъде създадена единна система по предоставянето и използването им от съответните министерства и разпореждането с тях”.

Според АТАКА е задължително да се изчистят възможностите за недоразумения между институциите и да се сведе до минимум възможността за корупция чрез тези сделки.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене