Българите с 53 млрд. лв. на влог

Над 53 милиарда лева се държат на влог в банките в края на юли, отчита статистиката на БНБ.Докато спестяванията на домакинствата са нараснали с 8,1% спрямо същия месец на миналата година, сериозен ръст от 35.1% е регистриран при депозитите на финансовите предприятия. Спрямо юли 2018 г. през юли 2019 г. и в края на този месец те достигат 3,500 млрд. лв. или 3% от Брутния вътрешен продукт/БВП/. Депозитите на нефинансовите предприятия възлизат на 24,144 млрд. лв. или 20,9% от БВП.

 

В края на юли 2019 г. кредитите за неправителствения сектор са 59,860 млрд. лв. (51.7% от БВП) при 59,372 млрд. лв. към юни 2019 г. (51.3% от БВП). През юли 2019 г. те се увеличават на годишна база с 6.5%

 

Нетните чуждестранни активи през юли 2019г. са 60.015 млрд. лв. и нарастват с близо 2 млрд. лв. спрямо предходния месец. През юни 2019г. те са 58.287 млрд. лв.

Чуждестранните активи отбелязват и ръст от 11.5% спрямо м. юли на предходната 2018 година. 11.8% пък е годишното им повишение през юни 2019 година спрямо същия месец на 2018г.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене