Съдбата на ОФК „Пирин” се решава на утрешната сесия на ОбС Благоевград

Как ще продължи да се развива благоевградският футболен клуб е основната точка, залегнала в дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общински съвет.

На заседанието ще бъде изложен и подложен на гласуване внесеният от „ЕМИРЕЙТС ФЪНДС ЕКСЧЕЙНДЖ“ ЕООД бизнес план за разгръщане на сътрудничеството и развитието на ОФК „ПИРИН“.

Припомняме, че „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД е създадено през 2012 година, с едноличен собственик на капитала Община Благоевград, като основната цел е възраждането на представителния отбор и развитието на детско-юношеска школа. До този момент Община Благоевград е основен гарант за съществуването на клуба и въпреки че не осигурява цялостната издръжка, не веднъж Общински съвет е гласувал отпускане на средства, за да се запази една от емблемите на Благоевград.

Предложеният от „ЕМИРЕЙТС ФЪНДС ЕКСЧЕЙНДЖ“ ЕООД бизнес план детайлно разглежда принципите на управленско партньорство и собственост съвместно с Община Благоевград в „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД и подобряване на финансовото му състояние.

Очертана е цялостна стратегия за развитие на клуба, която включва подобряване на управлението, осигуряване на финансиране за формирането на екип от футболни специалисти, треньори и футболисти, който да създаде ефективна система на подготовка на детско юношеска школа (ДЮШ) и на представителния мъжки отбор, така че да се постигнат високи резултати при участието си във Втора Професионална Лига и в последствие в Първа Професионална Лига.

В бизнес планът е представена и инвестиционна схема за финансиране на клуба с оглед постигане на поставените цели. Отчетени са очакваните инвестиции , които трябва да бъдат направени в поддръжката и модернизацията на стадион „Христо Ботев“ и тренировъчните бази в с. Рилци и с. Падеш от Бюджетно звено „Спортни имоти“, както и покриване на текущи разходи за подготовка и участие във футболното първенство.

Емирейтс Фъндс Ексчейндж“ ЕООД успя за по-малко от месец да демонстрира сериозността на инвестиционните си намерения и ангажираността към ОФК „Пирин”. По силата на сключеният договор за рекламно сътрудничество от средата на юни са направени дарения и рекламни плащания общо в размер на 410 000 лв. Извън посочената сума са предоставени средства за екипировка и покриване на допълнителни разходи в размер от 30 000 лв.

На утрешната сесия ще се разбере дали на ОФК „Пирин” ще бъде дадена възможност да се възползва от този невероятен шанс за развитие и в действителност кои от общинските съветници наистина милеят за бъдещето на „Орлетата”. /E-79.com

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене