Учители от училища и детски градини от Гоцеделчевско преминаха обучение в Банско по проекта на Еко Неврокоп

Обучение на тема „Опазване на водните ресурси :иновативни подходи в преподаването по природни науки“ за педагози от училищата и детските градини в регион Гоце Делчев, се проведе в Банско от  18 до 21 юли .

Обучението бе по проект BestU, който Еко Неврокоп изпълнява по програмата ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България.

Интересните теми  по време на обучението мотивираха участниците  които задаваха  много въпроси .

Идеите  по проекта „Опазване на водните ресурси :иновативни подходи в преподаването по природни науки“ ще бъдат прилагани  като  иновативни практики в преподавателските дейности  по темата през новата учебна година  в училищата и детските градини .

Проект BEST-U има за цел да изгради капацитет на всички заинтересовани страни в областта на мениджмънта на водните ресурси; да подобри знанията и повиши осведомеността на потребителите на водните ресурси, целейки по-ефикасно участие в опазващи околната среда действия; да разработи образователни процеси, които да насърчават всеобхватен, системен и интердисциплинарен подход към проблемите на околната среда и оптимално управление на водите в частност и да създаде чувство за отговорност сред учащите и учителите по отношение опазването на околната среда и устойчив начин на живот.

„С фокус към тези цели, както и за популяризиране на „зелено поведение“, разработихме обучение, в което са застъпени различни иновативни подходи, възникнали на базата на сугестопедията, разработена в края на 60-е години от екип от български учени, ръководени от д-р Лозанов. Сугестопедията се явява иновативен подход, спомагаща формирането на една цялостна образователна политика в местното самоуправление“ коментираха подробности по проекта организаторите на  полезното  обучение.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене