Православната църква чества днес Събор на светите славни и всехвални дванадесет апостоли (Павловден)

А имената на дванайсетте апостоли са тия: първият Симон, наричан Петър, и Андрей, негов брат, Иаков Зеведеев и Иоан, негов брат, Филип и Вартоломей, Тома и Матей митар, Иаков Алфеев и Левей, наречен Тадей, Симон Кананит и Иуда Искариот, който Го и предаде“ (Ев. Мат 10:2-4).

„А когато настана ден, повика учениците Си и избра от тях дванайсет, които и нарече апостоли: Симона, когото и нарече Петър, и брата му Андрея, Иакова и Иоана, Филипа и Вартоломея, Матея и Тома, Иакова Алфеев и Сифона, наричан Зилот, Иуда Иаковов и Иуда Искариот, който и стана предател“ (Лук. 6:13-16).

„[Иосифа и Матия] хвърлиха за тях жребие, и жребието се падна на Матия; и той биде причислен към единайсетте апостоли“ (Деян. 1:15-26).

„Иисус е имал и други ученици, на брой седемдесет, но те заемали второ място, не се ползвали с такава чест, нямали такава смелост, не участвали в толкова тайни, както дванайсетте ученици. Тези били особено отличени и съставлявали хор около Царя, това били най-приближените хора до Учителя“ (Св. Йоан Златоуст).

Апостоли свети, 
молете милостивия Бог за прегрешенията опрощение да даде на нашите души.

Събор на светите дванадесет апостола е празник, празнуван от древност след деня на славните първовърховни апостоли Павел и Петър († ок. 67 г.).

Св. благоверен цар Константин Велики  (274-337) построил в Цариград храм на името на светите Дванадесет апостола. Съществуват данни за празнуването на празника от IV век.

Като празнува паметта на всеки един от дванадесетте апостоли отделно, Църквата еднакво благоговее и пред целия техен събор. Защото Свещеното Писание и Преданието, като възхваляват трудовете и мъченическата смърт отделно на всекиго от дванадесетте апостоли, прославят ги всички заедно и равночестно. По думите на Св. Писание всички те са приятели Божии (Йоан 15:14), и когато Син Човечески седне на престола на славата Си, те всички ще седнат на дванадесет престола, за да съдят дванадесетте Израилеви колена (Мат. 19:28). Светото Предание нарича всички дванадесет апостоли славни и всехвални.

Църквата е празнувала паметта на всички апостоли заедно. По-късно Тя е добавила към тях и апостол Павел.

1. Св. ап. Петър Първовърховни (29 юни и 16 януари);
2. Св. ап. Андрей Първозвани (30 ноември);
3. Св. ап. Яков Заведеев (Иаков Зеведеев, 30 април);
4. Св. ап. Йоан Зеведеев – евангелист (26 септември и 8 май);
5. Св. ап. Филип (14 ноември);
6. Св. ап. Вартоломей или Натанаил (11 юни и 25 август);
7. Св. ап. Тома (6 октомври);
8. Св. ап. Матей – евангелист (16 ноември);
9. Св. апостол Яков Алфеев (Иаков Алфеев, 9 октомври);
10. Св. апостол Юда Яковов, брат Господен по плът, наричан още Тадей и Левий (19 юни);
11. Св. ап. Симон Зилот (10 май);
12. Св. ап. Матий (Матия) (9 август);
13. Св. ап. Павел Първовърховни (29 юни).

Въпреки това, в богослужебните книги този ден се нарича „Събор на дванадесетте“, защото това число на апостолите е първоначално и Христово (Мат. 10:1-5).

На 4 януари Църквата възпоменава и Седемдесетте апостоли, които Христос избрал за апостолско служене.

Pravoslavieto.com

Господ избра Своите апостоли и ги научи на Своето неизказано смирение и любов към всички. Техният завет към всички християни е за постоянно нелицемерно братолюбие от чисто сърце (1 Петр. 1: 22). Дяволът обаче разделя християните чрез гордостта, алчността, завистта, ересите… Те могат да го победят само чрез благодатта – любовта, дадена в сърцата им от Светия Дух.

Апостол Павел пък ни учи да му бъдем подражатели, както той подражава на Христа. А неговата любов към упоритите юдеи е Христова! Той се молел сам да бъде отлъчен от Христа, та те да повярват в Него и да се спасят! Златоуст възкликва: Няма по-велик от апостол Павел! Той ни учи: Да съгрешим ли? Съвсем не! За мене светът е разпнат и аз за света. Смиреният архиепископ св. Йоан благородно му завижда и копнее сам да каже същите думи, но си признава,че не може.

Днес празнуваме всички тези апостоли, така че всички, които носят техните имена са именници. Истинско празнуване на апостолите извършваме само, когато помним благовестието им и спазваме всички Христови заповеди, които те са ни предали в Новия Завет.

Нека винаги помним евангелията и посланията на Христовите апостоли и им подражаваме на вярата, смирението и любовта, за да бъдем истински Христови ученици.

Източник: Павел Николов

pravoslavie.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене