Национален парк „Рила” отбелязва Световния ден на околната среда

Национален парк „Рила” ще отбележи Световния ден на околната среда, който е на 5 юни, с редица събития. Те ще започнат на 3 юни в София с връчване на годишните награди за 2019 за литературни творби на тема „Топлинни острови – градове градини“ в памет на големия български природозащитник Мими Праматарова.

На 5 юни е обявен за Ден на отворените врати в Посетителски център-Паничище, Посетителски-информационен център-Самоков и Централен офис на ДНП „Рила” в Благоевград. Посетителите от 10.00 до 17 ч. ще имат възможност да се запознаят с важността и значението на Национален парк „Рила“, както и с дейностите за неговото опазване. С тематични беседи от експертите на парковата дирекция специално внимание е отделено на популяризиране на зеленото природно богатство на защитените територия.

На 8 и 9 юни са организирани два опознавателни туристически маршрута на територията на НП „Рила” с тематични беседи за запознаване с биоразнообразието на защитената територия и резерват „Парангалица”. Първият ще стартира на 8 юни от м. „Карталска поляна” до хижа „Македония” с участието на деца и младежи от Сдружение „Млад планинар“-Петрич, служители на РИОСВ-Благоевград, Д „НП Рила“, Регионална лаборатория-Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“-Благоевград. Същият ден ще започне двудневна екологична програма с учебна опознавателна цел с ученици от Клуб „Вселена 7“ към Седмо СУ „Кузман Шапкарев“-Благоевград – запознаване с биологичното разнообразие на НП „Рила“ и преходи в защитената територия.

На 8 юни по повод Световния ден на околната среда партньорските екоинициативи продължават с организирано почистване на района на хижа Мальовица на територията на НП „Рила“ от доброволците от Сдружение „Върхът Мальовица – 2013“.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене