Конкурс за иновативен млад фермер бе спечелен от Петър Наков от Разлог

Проектът CAP – hot spot приключи с награждаването на три земеделски стопанства, които са победители в конкурса „Иновативен млад фермер“.

Петър Наков с конна база „Пери Волас“, който произвежда биохумус, спечели приза за най-добър проект.  Иван Григоров, притежаващ ултрамодерна оранжерия за краставици получи наградата най-иновативен проект, а за най-устойчив бе даден на Дарина Николова,  отглеждаща застрашени български породи овце.

Проектът продължи една година и  достигна до широкa аудитория- фермери, студенти и ученици. Той се изпълняваше от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ).

По време на проекта се проведоха няколко събития от типа „Отворени дни“, като бяха посетени ферми в Розино, Арбанаси, Долни Дъбник, Свищов, Осен, Припек, Златни пясъци.

pirinsko.com

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене