Два договора за изпълнение на проекти, за 1 172 000 лева и за 44 400 лева подписа днес с ДФ „Земеделие“ кмета на Гърмен Минка Капитанова

Кмета на община Гърмен, Минка Капитанова днес подписа с ДФ земеделие два крупни договора за нови инвестиции в общината си.

Единият договор  е за 1 172 000 лева, който касае реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в 6 населени места а именно, общинския център Гърмен, Дебрен, Огняново, Дъбница, Рибново и Долно Дряново .

Вторият договор за сумата от 44 400 лева е за осъществяване на проекта за изграждане на „Спортна площадка“ в двора на училището в село Рибново.

И с двата одобрени проекта, за които днес бяха сключени договори за финансиране, община Гърмен е кандидатствала пред ДФ „Земеделие“ по ОП „Развитие на селските райони“.

Предстои подготовка на процедурите и след одобрението им, съответно процедури за обявяване на търгове за изпълнители на поръчките по двата проекта на сключените днес договори за финансиране. Евентуалният старт на изпълнение може да се очаква след няколко месеца.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене