Осъществяваме сериозни инвестиции в Община Струмяни заради изключително лошото състояние на водоснабдителната мрежа

Над 100 000 лв. са вложени за първите четири месеца на 2019 г. в Община Струмяни в техника, съоръжения и спешни ремонти

Благоевград, 13.05.2019 г. Състоянието на водоснабдителната мрежа в Община Струмяни и конкретно в с. Илинденци е изключително лошо и за нейното реновиране и привеждане в законови норми се изискват сериозни средства. “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград е заложило в инвестиционната програма на дружеството 42 000 лева за 2019 г., но след като започва да оперира на територията на общината от 1 януари 2019 г., е решено да се ускори сериозно темпа на инвестиции заради неподдържаните с години мрежа и съоръжения.

„Мога отговорно да заявя, че в продължение на години мрежата и съоръженията за водоснабдяване в Община Струмяни не са поддържани, напротив – те са били запуснати и опасни за здравето на хората“, заяви инж. Росица Димитрова, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград. Това е наложило и по-големия обем на първоначални инвестиции в размер на над 100 000 лв. през първите месеца на 2019 г. Закупени са машини и транспортни средства в размер на 48 000 лв. – багер и два автомобила за ремонтните екипи, материали и осъществяване на аварийни ремонти – 18 000 лв., подмяна и реконструкция на съоръжения – 7 000 лв., а останалите разходи са за заплати на служителите, електроенергия, режийни и др. Дружеството е подменило и над 140 водомера – сградни водопроводни отклонения на стойност 3500 лв.

Обвиненията на кмета на с. Илинденци, че активите на досегашния водоснабдител на Община Струмяни, не са прехвърлени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград са абсолютно неверни и показват, че ръководството на общината не е информирало гражданите си за решенията на своя общински съвет. Всички активи стопанисвани от  ВиК „Стримон“ са предадени за експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград и дружеството е законният ВиК оператор на територията на Община Струмяни.

Според инж. Росица Димитрова, от дружеството проявяват абсолютно разбиране към хората от общината и тяхната реакция за увеличението на цената на предоставяната услуга. Това, особено за хората с ниски доходи и пенсионери, представлява допълнителен и утежняващ разход. Като цяло обаче, средното потребление в Община Струмяни на човек е около 3 куб. метра вода на месец, което не повишава значително месечните разходи на домакинствата. Анализите показват, че при това потребление месечната консумация на човек от домакинство са на стойност по-малки от 5 лв. с ДДС.

Друг, обаче е проблема, че водата се използва за напояване, на зеленчукови и земеделски култури което е недопустимо и от там месечните сметки се увеличават значително.

„Неплащането на сметките за консумираната вода, както призовават някои, не е решение“, споделя инж. Димитрова. „Изпращаме покани за доброволно плащане на длъжниците, и ако това не се случи в законовите срокове, ще си потърсим правата по съдебен ред, а това от своя страна ще доведе до допълнителни разходи за нашите потрбители“.

Инж. Росица Димитрова призова хората от Община Струмяни да не се подават на политически призиви и предизборни послания за неспазване на законите в България, защото „Водата няма цвят и партия, тя е природно богатство, но и услуга, за която обаче трябва да се заплаща .Без професионалният ангажимент на държавния оператор, няма как да се подобри предоставяната услуга на жителите на Община Струмяни“.

До 2021 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград е планирало да инвестира сериозен ресурс в модернизация и реконструкция на мрежата и съоръженията от ВиК инфраструктурата в Община Струмяни, за да могат нейните жители да получават качествена услуга.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене