Започва Процедура за избор на членове на Съвета на децата в община Благоевград

Процедура за избор на членове на Съвета на децата започва в община Благоевград. Срокът за подаване на кандидатури е до 24 май 2019 година, като трябва да бъдат изпращани на имейл kmet@blgmun.com

Документите за кандидатстване са по образци и може да бъдат изтеглени от сайта на Община Благоевград www.blgmun.com.

Предлаганите кандидатури трябва да бъдат на деца до 18- годишна възраст и да обхващат критериите активност, креативност, толерантност, ангажираност към обща кауза, умение за водене на преговори и участие в групови дискусии, ориентираност към резултати, както и да притежават организаторски умения. Трябва да има доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта, умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта. Трябва да има още и възможност за пътуване без придружител /не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа/.

За разглеждане на постъпилите кандидатури  ще бъде назначена комисия в състав: експерт от общинска администрация, представител на местните медии, общински съветник, представител на бизнеса, представител на социална услуга.

Комисията ще изготви предложение, което трябва да съдържа 3 кандидатури за членове на Съвета по всяко направление, класирани в низходящ ред. Предложенията ще бъдат предоставени на кмета на община Благоевград д-р Атанас Камбитов. Процедурата ще бъде приключена до 15 юни 2019 година.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене