С 10 дни удължават срока за набиране на оферти за строителство на подлез към кв. „Грамада“ в Благоевград

Няма кандидати за 2,3 млн. лв. да строят подлеза за „Грамада”

С 10 дни удължават срока за набиране на оферти за строителство на подлез към кв. „Грамада“ в Благоевград. До датата, определена в първоначалното обявление за провеждане на обществената поръчка – 10 април, нито един кандидат не бе подал документи за участие.

Заради постъпили две запитвания от фирми с интерес към евентуално участие обаче общината удължава времето за подаване на оферти до края на следващата седмица, те ще бъдат отворени на 22 април.

Строителството на подлеза е финансирано по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по спечелен от общината проект „Интегриран градски транспорт към кв. „Грамада“. Прогнозната стойност на обекта е 2 326 317 лв. с ДДС.

Кандидатите трябва да са реализирали минимален общ оборот, както минимален оборот в сферата, която е обхват на поръчката, не по- малко от 1 900 000 лв. през последните 3 приключили финансови години, а през последните 5 г. да са изпълнили поне една дейност, аналогична на тази в поръчката. 420 дни е максималният срок за строителство, определен от общината.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене