БОГАТСТВАТА НА НАШИЯ КРАЙ, НАДОЛУ КЪМ СЕЛО ДОЛЕН

Църквата е по­строена през 1837 г. и това ясно се вижда на надпи­сът над входа й. Интересена е исто­рията за камбана­рията на църквата. Тя била построена цели 100 години след самата църк­ва, а камбаните били лети много­кратно докато се получи идеалният звук, който да се чува „през девет села в десето“.

Къде да хапне­те в Долен?

В Долен няма кръчми или меха­ни! Има няколко къщи за гости, в които може да ви предложат нещо за хапване.

Нашето посеще­ние на Долен беше в средата на сед­мицата и селото изглеждаше съв­сем безлюдно. На площада, където оставихме колата си, видяхме табе­ли към къща за гости „Шарковата къща“. Отидохме до там, влязохме, нямаше никой. Извикахме „До­бър ден! Има ли някой?“ и отвътре се появи една ус­михната баба със забрадка. Попи­тахме дали има нещо за ядене и тя ни предложи това, което е сготвила за семейството. Разказа ни, че в къщата е имало настанени гости, които са си тръг­нали предишния ден.

Хапнахме най-вкусната ях­ния на света. За­едно с хляба ни донесе и от меки­ците, които беше правила сутринта.

Пихме по една бира, побъбрихме си с баба Душка за селото и за къ­щата.

Тя е прекрасна и гостоприемна домакиня. Чув­ствахме се много добре приети и по­срещнати.

Баба Душка е най-сърцатият чо­век на света!

Препоръчвам ви да посетите къща­та.

Вестник “ Градът „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене