Разрешиха продажбата на поискания от гоцеделчевския бизнесмен Р. Кирев 28 дка имот

Общинският съвет в Разлог даде съгласие за продажбата на 28 дка общински имот в местността Мехкемето, за който гоцеделчевският бизнесмен Руен Кирев е депозирал искане за купуване чрез фирмата си „РИД“ ЕООД. Местният парламент даде съгласие той да бъде продаден чрез публично оповестен конкурс и определи изготвената оценка на имота от 261 254 лева без ДДС за пазарна цена.

Общинският съветник адвокат Иван Димитров се опита да оспори сумата, като се мотивира с факта, че имотът е урегулиран, а процедурата – ускорена, и предложи да се гласува изготвяне на нова оценка. „Прави ми впечатление, че процедурата е доста ускорена, а оценката е изготвена в деня на инвестиционното предложение, което поражда съмнения по отношение обективността на самата оценка, която действително е в много нисък размер като цена на квадратен метър от 9 лева, при това имотът е урегулиран и това прави много силно впечатление. Затова предлагам да бъде направена нова оценка на имота, като бъде съобразена и с това, че предназначението му е за „промишлено застрояване“, а не е земеделска земя.

Кметът Красимир Герчев пък поясни, че общината има горчив опит с подобен имот в Баня, който заради висока пазарна цена години наред не е намерил купувач.

Предложението на адвокат Димитров не бе прието с мотива, че предложената оценка е определена за начална конкурсна цена и при наличие на повече купувачи тя може да бъде вдигната по време на конкурса. То получи подкрепа само от общинските съветници Цветанка Юрукова, Илия Лулеов, адвокат Петър Петров, д-р Христо Георгиев и д-р Радко Тумбев, всички останали се въздържаха и предложението не бе прието. При гласуване на първоначалното предложение то бе прието, като шестимата съветници, подкрепили предложението на Димитров, гласуваха „против“ и „въздържал се“.

На сесията бе гласувано и участието на кмета Красимир Герчев на извънредно заседание на Асоциацията по ВиК, на което трябва да бъде гласувана инвестиционната програма за 2019 година. Те промениха първоначалното предложение градоначалникът да гласува „въздържал се“ и дадоха съгласие да даде положителен вот, след като стана ясно, че МРРБ ще подкрепи със сериозен финансов ресурс община Разлог за подмяна на ВиК мрежите на някои улици в града, но само заради  членството й в асоциацията. Кр. Герчев поясни, че вече има отпуснати 400 хил. лева и предстои да бъдат отпуснати още 900 хил. лева, и ако инвестиционната програма на ВиК асоциацията не бъде подкрепена, може общината да загуби тези средства.

„МРРБ подкрепя намеренията на община Разлог поради факта, че тя е във ВиК асоциацията. Това са целеви средства, които са предоставени на община Разлог, за да можем да реализираме инвестиционната програма в подмяна на водопроводната мрежа на ул. „Кирил и Методий“ – втора част, и на по-късен етап на улица „Изворите“, тъй като там все още текат съгласувателните процедури. Размерът на средствата е приблизително 900 хил., 400 хил. вече сме получили”, поясни кметът Герчев и допълни, че инвестиционната програма на ВиК оператора за тази година предвижда подмяна на ВиК мрежата на част от улица „Братя Каназиреви“, ул. „Братя Кулини“, някои улици в селата Бачево и Добърско, както и ремонт на пречиствателната станция.

„ВиК се е съобразил с предпочитанията на община Разлог кои улици ще бъдат асфалтирани и ще подмени водопроводните мрежи”, допълни още Красимир Герчев.

Иван Димитров

Част от общинските съветници на заседанието

ЯНА ЙОРДАНОВА

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене