Сандански ще разширява парк „Свети Врач”

Първият приоритет от следваната стратегия бе запазване на парк „Свети Врач“ като паметник на градинско-парковото изкуство. За постигането на целта в началото на 2016 година Кметът на община Сандански издаде забрана за строителство до процедирането на ПУП и определяне на границите на парка. Стъпка, довела до дългогодишни съдебни дела със собственици на имоти с издадени в годините назад визи за проектиране. Процесите завършиха с успех за Администрацията и застрояването на „Свети Врач“ е преустановено.

Вторият приоритет от стратегията е разширяване на парка със зони за разходка и отдих на север. Крачка към постигане на тази цел бе изграждането на зоокът, който да засили интереса на жителите и гостите на Сандански към района на „Манастирчето“  и „Трети километър“. Зоокът вече се превърна в една от атракциите на Сандански и ясно личи нуждата от изграждане на пешеходна алея, която да свързва не само кв. Смилово, но и да осъществява връзка с настоящия парк.

Разширяването на парковите зони на север в голяма степен би било обезсмислено, ако няма директна пешеходна връзка със съществуващия парк „Свети Врач“. Ето защо, след 3 години усилена работа, сме щастливи да Ви съобщим, че на 25 март бе финализирана поредната крачка към реализиране на проектните идеи. На Благовещение постигнахме споразумение за замяна на имоти и Община Сандански придоби земи в парковата зона по поречието на река „Санданска Бистрица“. Целта на замяната е възможността да бъде изградена именно пешеходна връзка между „Свети Врач“ и новосформиращите се кътове за отдих и разходка. След като вече е собственик на имотите, Община Сандански може да започне да проектира алея. Тя ще бъде с широчина между 6 и 15 метра. Началната точка ще бъде при  градския стадион, от лявата страна на реката, минавайки участъка при корекцията на речното корито. След това с наклон от около 7% ще се изкачва на нивото на околовръстен път „Северна дъга“ и ще продължи траекторията си, успоредно на пътя, в посока север. По протежението на алеята ще бъдат проектирани зелени участъци с места за отдих. Това е поредната стъпка към реализирането на идеята за опазване ландшафтното богатство на региона и разширяване границите на гордостта на Сандански – градския парк.

Стратегията за развитие на места за отдих и разходка освен парк „Свети Врач“ включва изграждането на нови зелени градски пространства. Скоро в района на бившите казарми, около новостроящата се спортна зала, ще има 5 дка нов парк и още 11 дка зелени площи. Това ще даде възможност парковата зона на гр. Сандански освен на север да се развие и на юг, изграждайки се още кътове за рекреация и спорт и атракции за малки и големи.

Кметът Кирил Котев изказва благодарност на всички, които със своя труд, знания и умения допринасят за постигането на заложените цели!

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене