387.7 млн. лв. приходи от ново строителство в Пиринско

През 2017 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Благоевград са 415.5 млн. лв., като спрямо 2016 г. се увеличават с 26.0%, сочат данните на Териториалното статистическо бюро.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 387.7 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 43.9%, а при нежилищните сгради – с 93.7% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 27.8 млн. лв., като спрямо 2016 г. намаляват с 15.6%. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищни сгради е 57.6%, а на нежилищни сгради – 42.4%.

През 2017 г. приходите от сградно строителство в област Благоевград са 214.5 млн. лв., като се увеличават с 43.0% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 61.2%, а от строителство на нежилищни сгради – 38.8% от общите приходи от сградно строителство.

В област Благоевград приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции се увеличават с 11.8% спрямо 2016 г. и достигат 201.0 млн. лева. Относителният дял на гражданското строителство е 48.4% от общите приходи на строителните предприятия./Кmeta.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене