„Урумов-2 „ ЕООД на Венцислав Урумов получи разрешение да инвестира в строителство на „Къща за гости“ в Балдево

Продължават да растат инвестициите в община Гърмен .   Със заповед № 79 от  21.02. 2019 година кмета на общината Минка Капитанова е одобрила  комплексен проект  за инвестиционна инициатива на „Урумов-2 „ЕООД за изграждане  на територията на село Балдево  „Къща за гости“

За инвестиционното намерение на  едноличното дружество ръководено  от Венцислав Урумов , са одобрени изменения на ПУП-ПР  за УПИ 1-63 и УПИ  2-61 в квартал 31 по плана на село Балдево като същите се обединяват в  нов УПИ 1-61,63  с предназначение „ Къща за гости“ , жилищно строителство и обществено обслужване .

Одобрения проект предвижда 20% озеленяване и височина на сградите  до 10 м.

Инвестиционното  намерение  и заявлението за  изменение   са внесени в  администрацията на  Гърмен на 31.10.218 година . Процедурите са стартирали след гласуване  в ОБС   на  заявлението и  инвестиционното намерение на „Урумов-2“ ЕООД  .

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене