Кметът Димитър Бръчков представи проекта за бюджет 2019

За 2019 г бюджетът на община Петрич възлиза на 40 638 376 лв и e с над 5 млн лв повече сравнено с предходната година. Държавната субсидия е с 3 400 000 лв повече спрямо 2018 г. През тази година поименният списък за капиталовите разходи включва инвестиции в размер на 5 255 392 лв. „Ще продължим да работим, както за благоустрояване на инфраструктурата в града, така и в селата. За водопроводи и канализации насочваме 1 412 948 лв. Те са разпределени, както следва: за канализация село Кавракирово – 200 000лв, тъй като започва поетапното изграждане; за нова хлораторна станция на Петрич 30 000 лв; за саниране и рехабилитация на резервоар Марикостиново – 25 000 лв; за сондаж село Капатово и село Ново Кономлади – 30 000 лв; за сондаж на село Тополница 20 000 лв., за да станат независими от Санданска община тези села по отношение на водоснабдяването; за нови водопроводи по улици в града и последващо цялостно асфалтиране са отпуснатите от МРРБ средства в размер на 1 107 000 лв. Миналата година по същия проект усвоихме 500 хил лв за две от деветте улици“, каза кметът Димитър Бръчков. На следващо място в бюджет 2019 са заложени 1 182 133 лв за подобряване състоянието на пътната инфраструктура в града и селата. За град Петрич – изграждане на тротоари по улиците „Цар Симеон “ и „Европа“; ремонт на ул. „Беласица“  в участъка от ул. „Струмешница“ до ул. „Градска“, защото проблемите там датират от години насам; ул. „Тома Митов“ за разширяване на тротоара откъм ДГ „Слънце“ и Млечна кухня и укрепване на стената там; благоустрояване на ул. „Просвета“ и ул. „Здравец“. Освен това временните кръгови кръстовища по ул. „Рокфелер“ ще бъдат преобразувани в постоянни. За благоустрояване на улици по селата са предвидени над 800 хил лв – с. Кърналово – 180 000 лв; с.Марикостиново – 130 000лв за улици и нова спирка; с.Михнево – 130 000 лв; с. Старчево – 80 000 лв ; с. Първомай – 77 133 лв; с. Самуилово – 65 000 лв; с. Габрене – 50 000лв ; с. Тополница – 50 000лв; с. Генерал Тодоров – 45 000 лв; с. Скрът – 30 000 лв. Предвиден в бюджет 2019 е и ресурс, за да бъде напълно завършен паркинга към Гробищен парк Петрич и благоустроени подходите към него, както и за изграждане на асфалтиран път към обект Античен град „Хераклея Синтика“ от храма на Ванга до обекта. За подпомагане дейността на спортните клубове и пенсионерските клубове са заложени 547 000 лв за 2019 година. „40 000 лв са предложени за изграждането на нов пенсионерски клуб в с. Кърналово. Ще има средства и за ремонт на помещение за пенсионерски клуб в кв. „Виздол“. По този начин във всеки един квартал на Петрич ще има вече клуб на пенсионера“, посочи кметът Димитър Бръчков. Отделно от това има отпуснати от държавата 1 млн лв за Социален комплекс за лица с увреждания. За отпускане на помощи по решение на ОбС за нуждаещи се граждани са предложени 80 хил лв. включително за инвитро процедури, за обезпечаване на културния календар средствата са 339 000 лв. 88 000 лв ще бъдат насочени за  ремонти в детски градини и Общински детски комплекс Петрич. 20 000 лв. се предлага да бъдат за ремонт на танцовата зала и съседно помещение в кв. „Дълбошница“, където да се правят репетиции. Продължава работата и по европейски програми.

По ОП „Околна среда 2014-2020“ е защитено финансиране за проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в размер над 10 млн лв, като през тази година ще се усвоят малко над 7 млн лв. , както и допълнителни средства за довършване на новата клетка 4 към Депото. По ОП „Региони в растеж“ продължава изпълнението на проекти: подобряване на градската среда с изграждането на градски парк, където строителните дейности са в ход; обновяване на образователната инфраструктура; подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради; както и проект за подкрепа деинституционализация на грижата за деца в община Петрич на стойност .

По ОП „Човешки ресурси“ освен проект за подобряване на административния капацитет на Община Петрич, се работи: по проект „Равен шанс за всички деца“ – 155 000 лв; проект „Осигуряване на топъл обяд“ – 69 000 лв; проект „Общинско социално предприятие „Петрички следи“ – 238 000 лв.

По ОП „Развитие на селските райони“ Община Петрич защити 3 684 000 лв. за реконструкция и рехабилитация на общински пътища, включително съоръженията и принадлежностите към тях. Става въпрос за общинска пътна мрежа в район Подгорие, високия Огражден в посока Чуриловски манастир, както и възстановяване на стария път от град Петрич към село Беласица. Не на последно място е и проектът по програма „Интерегг – А Гърция – България“ за създаване на културен дипол Серес – Петрич.

По линия на този съвместен проект ще бъде изградена нова сграда на Исторически музей Петрич. Финансирането е 1 548 000 лв. „Това е проектът за бюджет, който ние предлагаме на вниманието на общинските съветници. Балансиран и напълно реалистичен“, обобщи на срещата с медиите кметът Димитър Бръчков. Утре е заседанието на ОбС за приемане на бюджет 2019 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене