Дама оглави дирекция в НП „Пирин“

Елена Топузова е новият директор на дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти” в Национален парк „Пирин’’. Директорът на парка – Росен Баненски, издаде акт за назначаване на класирания кандидат от проведения конкурс за длъжността. Държавният служител Елена Топузова е на работа от 1 февруари тази година.

Само тя и още една дама бяха допуснати до явяване на конкурса след прегледа на документите. Топузова постигна по-високи резултати на писмения тест и на интервюто от Павлина Доневичина и спечели конкурса. Изискването към кандидатите бе да са с висше образование, с образователно-квалификационна степен „Магистър” в областта на биологичните науки и горското стопанство, с минимум 4 години стаж. Сред специфичните изисквания бяха да са компетентни и да познават нормативните актове за защитените територии и природозащитата, както и да имат компютърна грамотност. Препоръчително бе владеенето на чужд език.

Минималната работна заплата за тази длъжност е 950 лева. Новият директор ще ръководи дирекцията, ще носи отговорност за изпълнението на задачите, ще планира, организира и контролира дейността в нея.

kmeta.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене