По-високи заплати в системата на образованието в Благоевград. Кметът Камбитов, синдикатите и Съюзът на работодателите подписаха Колективен трудов договор

По-високи заплати на част от работещите в системата на предучилищното и училищното образование бяха договорени между кмета д-р Атанас Камбитов, представители на синдикатите и Съюза на работодателите в Благоевград. В тази връзка  в кабинета на д-р Камбитов бе подписан Колективен трудов договор. При постигнато увеличение, педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование ще получат ръст на възнагражденията не по-малко от 20%. За работниците и служителите от непедагогическия персонал е определено увеличение от 5% до 15%. За СОП на непедагогическия персонал увеличението е от 20 лева. За провеждане на лекторски час учителите ще получават не по-малко от 7.40 лева. За представително облекло на педагогическите специалисти бяха договорени не по-малко 430 лева, а за работно облекло на непедагогическия персонал не по-малко от 300 лева. Освен по-високи възнаграждения бяха договорени и допълнителни дни за отпуск на служителите с намалена работоспособност с и над  50 %. Всички промени влизат в сила от 1 януари.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене