Обявяват места за кандидат-курсанти във висшите военни училища

Съобщавам Ви, че със заповед № ОХ-16/08.01.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени следният брой

Места за кандидат-курсанти във висшите военни училища:

 

  • ЗА НВУ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 231 бр. /редовна форма на обучение/ и 46 бр. /задочна форма на обучение за военнослужещи/
  • ЗА ВВМУ-ВАРНА – 31 бр. +20 бр. по специалността

„Медицинско осигуряване на въоръжените сили”-ВОЕНЕН ЛЕКАР

 

ВАЖНО:  ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. СА ПРЕДВИДЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА РАНЕН ПРИЕМ НА КУРСАНТИ.

 

Повече информация може да получите в офиса за военен отчет

в община Гоце Делчев стая № 09 или във Военно окръжие – Благоевград

ул. ”Мизия” – № 9, тел. 073/88-51-05, както и на интернет сайтове;

– на Министерство на отбраната – www.mod.bg

– на Централно военно окръжие – www.comd.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене