УЧИТЕЛ И УЧЕНИЦИ ОТ СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, САТОВЧА С МЕЖДУНАРОДЕН ПРИЗ „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“ ПО ПРОЕКТ ETWINNING, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Преподавателят от СУ “ Св.Св. „Кирил и Методий“ в Сатовча  Райка Славчева и учениците от VIII б клас бяха удостоени с международен приз „Знак за качество“ за работата им по проект „Силата на женските гласове“, дейност Etwinning, програма Еразъм+,  в пратньорство с  Франция, Италия, Испания, Румъния, Гърция, Тунис, Република Молдова, Албания и България.

Проектът е с продължителност една година  , а целите му са :да изследва историята и културата на европейските страни, включени в живота и работата на жените, които имат важна роля в различните области (наука, технологии, музика, спорт, политика, социални науки, и т.н.);сътрудничество с ученици и учители от страните – партньори; подобряване на езиковите умения и компетенции на учениците; интегриране на  ИКТ в класната стая и усъвършенстване на дигиталната креативност  на учениците;развиване на благоприятно отношение към националното и европейското културно наследство.

Общуването с чуждестранните партньори по проекта  е организирано благодарение на възможностите, които предоставя TwinSpace, използвана като платформа за всички дейности по проекта и място, където  се съхранява документацията (информация, снимки, видео, презентации, линкове и др.).

Този приз дава основание на ръководителя на проекта – г-жа Райка Славчева и на учениците да почувстват удовлетворение и признание от своята работа и да продължат реализирането на останалите дейности.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене