По три проекта Община Петрич работи с дирекция „Бюро по труда”

По проект „Обучения и заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси” се предвижда да бъдат назначени на работа 18 лица с увреждания на възраст над 29 г. за период от 2 г. За целта е задължително представянето на актуален ТЕЛК с право на работа, с предимство ще са лицата с над 70 % трайно намалена работоспособност.

Одобрените кандидати ще бъдат назначени на следните длъжности: технически сътрудници; чистач хигиенист; работник озеленяване и общи работници. Община Петрич работи и по проект „Обучения и заетост за младите хора“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По проекта ще бъдат назначени 9 лица с увреждания на възраст до 29 г. за период от 2 г. Задължително изискване е актуален ТЕЛК с право на работа. С предимство ще бъдат лицата с над 70 % трайно намалена работоспособност.

Одобрените кандидати ще бъдат назначени на следните длъжности: технически сътрудници; хигиенист; работник озеленяване и общи работници.Третият социален проект на Община Петрич е „Нова възможност за младежка заетост“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По проекта предстои да бъдат назначени 12 младежи на възраст до 29 год. за период от 6 месеца на позиции –  технически сътрудник и общи работници.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене