Цех за производство на пелети и складова база ще строят инвеститори край Дъбница

Инвеститори    са заявили  интерес в местността „Раделер“  в землището на гърменското село Дъбница да построят производствен цех за пелети и складова  база , научи Топ  Преса .

На база заявеният инвеститорски интерес , от община Гърмен съобщават ,че на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ  вече е изработен и внесен за одобрение  ПУП-ПЗ на ПИ №086022,  за изпълнението на внесеният  в администрацията и гласуван на заседание на ОБС инвеститорски проект, а именно   в м.“Раделер“,край  Дъбница, да бъде изпълнено задание за „Производство на пелети и складове“.

В тази връзка , и на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ от администрацията в Гърмен е определен и  четиринадесет дневен срок от съобщението ,че  заинтересованите лица в този срок могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене