Казуси от практиката ще решават студенти от АУБ

На 16 и 17 ноември в Американския университет в България (АУБ) ще се проведе студентското маркетинг състезание Marketing Challenge по инициатива на студентския Бизнес-клуб. Специална информационна среща по повода е насрочена за 14 ноември в аудиториум „Андрей Делчев“ в Академичен център „Балкански“ (кампус „Скаптопара“) в Благоевград. Проявата е втора за тази година и към нея има голям интерес, съобщиха от „Връзки с обществеността“. По време на състезанието студентските отбори от АУБ анализират даден продукт/компания и предлагат начини за подобряване на маркетинг- стратегията ѝ или създават нова. За тях това е чудесен шанс да приложат теорията в практически казуси. В подкрепа на студентите се включват водещи професионалисти от областта на маркетинга, които са ментори на отборите. „Вдъхновители“ са и представители на част от самите марки, по чиито казуси се работи. Отборите ще представят стратегическите си разработки пред жури от експерти. Добавена стойност на събитието е и възможността за създаване на контакти с представители на бранша и последваща практика за студентите. Особено мотивираща е голямата награда в Marketing Challenge – възможност за стаж и бъдещо развитие в една от водещите комуникационни агенции на пазара.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене