Менторът на Братя Галеви атакува политиката

Менторът на Братя Галеви атакува полити­ката. За това раз­казаха дупнича­ни, приближени до бившия шеф на Държавна си­гурност в Кюс­тендил Стоян Ушатов.

Полковникът, познат като гуру­то на Ангел Хри­стов и Пламен Галев от време­ната им като по­лицаи, наскоро бил на спявка заедно с местни национа­листи от ВМРО в Дупница, за да обсъдят кандидатура за кметските избори догоди­на. На сбирката войводите и гуруто на укриващите се Галеви обсъдили „широка коалиция“, която да издигне за градоначалник на Дупни­ца Димче Ямандиев – акти­вист на ВМРО за Югозападна България. Във формацията заедно с ВМРО и ментора на двамата кри­мигерои влизат още зам.-шефът на Българска­та евролевица Радослав Радо­славов, както и първият шеф на ВМРО в града Владимир Стоя­нов.

„ВМРО само ще спечели, ако издигнем Яман­диев за кмет, това е честен човек, без за­висимости“, потвърди за разговорите самият Стоя­нов. И призна, че на среща­та с националистите Ушатов разведрил обстановката с няколко вица, докато деба­тирали коалицията за идва­щите избори.

Полковник Ушатов е бивш началник на Държавна си­гурност в Кюстендил и дъл­гогодишен шеф на Пламен Галев и Ангел Христов още по времето, когато двамата въдворяваха ред по дупниш­ките улици като ченгета. Па­метливи дупничани напом­нят, че преди да забегнат зад граница, Братя Галеви също опитаха пробив в по­литиката. През 2009 г. Пла­мен Галев успя да събере ре­корден брой гласове, като се кандидатира за независим депутат с мажоритарен вот.

Мечтата на ексбаретата за жълтите павета се изплъзна заради недостигащи 8% от гласовете, нужни за депу­татско битие. Ангел Христов пък се прицели към парла­мента с пропорционална листа от формацията „Пар­тия на либерална алтернати­ва и мира – ПЛАМ“. Христов бе и единствен кандидат в листата на партията, а гла­совете, които събра, разпла­каха дупничаните, които с възторг следяха опитите на двамата „братя“ да си оси­гурят депутатски имунитет – 2828 гласа.

Вестник “ Топ Преса „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене