Отчитат резултати от ремонт на гимназия

Заключителна пресконференция по проект „Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия“ ще се проведе в Благоевград. Тя ще бъде на 25 септември от 10:30 часа в зала 101 на общинска администрация. Регистрацията на участниците ще започне в 10:15 часа. По време на срещата ще бъдат представени постигнатите резултати по проекта.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” и е в рамките на процедура BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за професионалните училища в Република България”. Общата стойност на проекта е в размер на 1 399 509.62 лв., които се предоставят като безвъзмездна финансова помощ от ЕС и националния бюджет на Република България.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене