Мименов: Обучението и възпитанието на децата остава най-важният приоритет на община Сатовча

Обучението и възпитанието на децата и учениците остават сред най-важните приоритети на община Сатовча, това заяви кметът на общината Арбен Мименов дни след старта на новата 2018/ 2019 учебна година.

В детските градини и училищата на община Сатовча винаги е била приоритетна задача на общинското ръководство утвърждаването на учебните и детски заведения като ефективни образователни структури, осигуряващи пълноценни условия за провеждане на качествен учебно-възпитателен процес, заяви още Мименов.

Той бе категоричен, че и през новата учебна година първостепенни в образователната система в общината му остават дейности свързани с подобряване и обновяване на сградния фонд, естетизиране на учебната среда, въвеждане на нови образователни технологии, разработване на проекти и усвояване на средства по оперативни програми, както и пълен обхват на децата и учениците, подлежащи на задължително обучение, осигуряване на безплатен транспорт и др.

И тази година в учебните и детските заведения на територията на община Сатовча вече са доставени своевременно необходимите количества дърва и нафта за отоплението през зимния сезон.

През настоящата учебна година продължават да функционират 13-те учебни заведения, отбеляза кметът и уточни, че 3 от тях са начални училища, 5 основни, 1 обединено и 4 средни училища.

Броят на учениците е 1514, организирани в 94 паралелки от I до XII клас.

131 на брой са общо и първокласниците в община Сатовча, които преди броени дни прекрачиха за първи път училищния праг.

Мименов сподели, че във всяко село в общината има работещи детски градини, а в селата Плетена, Кочан, Ваклиново и Вълкосел функционират и детски ясли.

В рамките на плануваните средства много преди старта на учебната година са приключили всички текущи ремонти на сградите и учебните помещения и както всяка година, така и тази, са създадени необходимите условия за нормалното стартиране на новата учебна година.

След внесен проект от община Сатовча за финансиране на физкултурен салон в училището в село Кочан, същият е вече одобрен и строителните дейности по него предстоят да започнат след провеждането на задължителните процедури по ЗОП, уточни още Мименов.

Както писа ИНФОМРЕЖА, общинското ръководство на Сатовча кандидатства преди няколко месеца пред Министерство на образованието, училищата и детските градини в селата Долен и Осина да се включат в списъка на защитените учебни заведения за учебната 2018/ 2019 година, а четирите гимназии в селата Сатовча, Кочан, Вълкосел и Слащен в списъка на средищните училища също за настоящата учебна година.

Кандидатстването с интегриран проект по ОПРЧР и ОПНОИР, съвместно с НПО, Детска градина – Вълкосел, и СУ- Сатовча. ще подобри още повече учебно-възпитателния процес в учебните заведения чрез допълнителни занимания за децата и учениците в зависимост с техните интереси в областта на изкуството, музиката и спорта.

От думите на Арбен Мименов стана ясно, че и през новата учебна година ще продължи добрата практика за доставка на пресни плодове и зеленчуци по схемата „Училищен плод”. За учениците пък от I до IV клас ще бъде организирана топла закуска.

„Децата от община Сатовча започнаха новата учебна година с доставени навреме безплатни учебници от I до VII клас, както и задължителната училищна документация за началото на учебната година. Изпълнението на всички тези приоритетни задачи ни дават основание и самочувствието да кажем, че с всяка изминала година се повишава ефективността на общинската образователна система, постига се по-добра и по-качествена учебна среда и се води по-ефективен учебен процес, за което искрено благодаря на целия педагогичски и непедагогически персонал, работещ в учебните заведения на община Сатовча“, заяви кметът.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене