Бой в детска градина в Гоце Делчев

Грозен скандал, който пре­расна в ръкопашен бой, днес потресе персонала на ОДЗ „Детелина“ в Гоце Делчев и минувачите по улицата.

Баща на 5-годишно моми­ченце заедно с приятелката си се нахвърлил върху баба­та и лелята на малката Сел­вие заради това, че двете жени не позволили детето да бъде изведено от детското заведение без знанието на майка му.

За евентуалните опити на Ирахим Саид от гърменското село Долно Дряново да взе­ме момиченцето от детската градина е била предупредена ден преди това директорката Крантева, съобщиха близки­те на детето.

Те настояха случаят да ста­не публично достояние, как­то и институциите да вземат мерки за осигуряване на спо­койствието на 5-годишното дете и неговата майка, които след раздялата с Ибрахим живеят при родителите на майката в Гоце Делчев.

Айше работи, детето ходи на градина и за него полагат грижи всички от семейство­то.

„Случайно отидохме с голя­мата ми дъщеря в детската градина, за да занесем един документ за нейното дете, на което му предстои да бъде преместено в друга група“, разказа за нелепия инцидент бабата – Невсе Зърбашева.

„В коридора буквално се сблъскахме с бившия съпруг на малката ми дъщеря, чието дете е в същата детска гради­на. Дъщеря ми и Ибрахим се разделиха преди година и по­ловина. Те живяха без брак и той напусна дъщеря ми заради друга, с която замина на работа в Англия. Двамата днес отишли да искат от ди­ректорката на детската гра­дина да им даде внучката ми Селвие да я изведат, на кое­то аз и голямата ми дъщеря се възпротивихме, тъй като майката беше на работа и не бе уведомена.

Обясних, че тя трябва да знае къде е детето й, което де факто взриви скандала. И двамата – бившият съпруг на дъщеря ми и неговата прия­телка Гюлфие Байрам, се нах­върлиха върху нас и започ­наха да ни бият, обиждат и заплашват, че ще ни убият и ще вземат детето. Нанесени са на мен и на голямата ми дъщеря вследствие на побоя травми по тялото и главата, за което ще си извадим ме­дицински свидетелства и ще си търсим правата в съда“, заяви Нефсе Зърбашева.

Тя допълни, че бившият й зет дори тръгнал с колата си да гази голямата й дъщеря и благодарение, че тя успяла да скочи настрани, била пре­газена само обувката й.

На място е извикана поли­ция и за скандала и побоя всички участници са разпи­тани в полицейското упра­вление, съобщи още трепере­ща бабата на Селвие.

„Нямат право от детската градина да дават детето на когото и да било без мое зна­ние. Ами ако не го върнат? Баща й не я потърси година и половина, сега от почти ме­сец си е в България и вместо да дойде сам да се разберем двамата като зрели хора за режима за свиждане на мал­ката с него, той отишъл да я краде от детската градина“, недоумява майката на 5-го­дишната Селвие, изплашена до смърт да не й вземат детето.

„Не мога и няма да съм спокойна да си дам дете­то при тези хора, кои­то за мен са морално неустойчиви. В Долно Дряново бившият ми съпруг дори няма условия да гледа детето. Там дори няма и нормална тоалетна. Съдът е определил режим за свиждане, но в момента той обжалва наложената му такса за издръжка, която е 150 лева на месец. Осъден е да плати със задна дата за година и половина издръж­ката и той обжалва точно това. Нека излезе решението на съда в Гоце Делчев и ще решим проблема със свиж­данията по определения ред.

Аз се отказвам от тези пари и от месечната издръжка, щом са му много, го освобож­давам и ще го декларирам в съда, че не искам издръжка, а искам детето ми да расте спокойно. Не искам малката да живее в този тормоз, а и тя самата не иска да ходи при него. Моли ми се денонощно да не я пускам при него. Де­тето се поболя, изнерви се, стресирано е, отказва да се храни, а е само на 5 години. Като навърши пълнолетие тя сама ще реши, сега само й вредим с тези скандали, по­боища и разгонвания.

Онзи ден ни засякоха с ко­лата на улицата, показваха ни средни пръсти, обиждаха ме пред малката, викаха по мен какви ли не мръсотии. Е, как да си дам детето, макар и за ден, на такива хора. Това за нея е стрес, който малката й главица не може да осмисли и разбере. Притеснявам се за детето си, притеснявам се и за себе си и родителите си, под страх не се живее, затова моля институ­циите да си свършат работата“, сподели майката на Селвие след скандала в детската гра­дина в Гоце Делчев.

Вестник “ Градът „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене