Планови прекъсвания на електрозахранването за периода 03-07 септември 2018 година в област Благоевград!

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 03 – 07 септември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Област Благоевград
Община Банско
На 04.09.2018 г. /09:00 – 09:20 ч.; 11:40 – 12:00 ч./ – Банско: България, Кирил и Методи, местност Рупчовец, Отец Паисий, Стефан Стамболов, Тодор Александров
На 04.09.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Банско: България, Отец Паисий, Стефан Стамболов
На 04.09.2018 г. /13:00 – 13:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ – Банско: местност Малка Ливада, местност Рупчовец
На 04.09.2018 г. /09:00 – 09:20 ч.; 11:40 – 12:00 ч./ – Баня, Общ. Разлог: III, Кв. 49, IV, Кв 29, IVI-348, Кв.29, Xl, Кв.41, Ангел Даракчиев, Баненска Буна, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Имот С Пл.№813, местност Бански Път, местност Камено, местност Конещица Пи, местност Конищица, местност Почивачката, Неизвестна, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, УПИ I-056017, М. Бански Път, УПИ XIx-610 Кв 44, Х-276 Кв.25, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиринадесета, Шафле Дере, Шеста, Шестнадесета
На 04.09.2018 г. /13:00 – 13:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ – Добринище: 9ти Септември, Адам Трънка, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Арсо Пандурски, Атанас Попадийн, Бачо Киро, Благийница, Бор, Бъндерица, Ванюша Валчук, Васил Априлов, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Гарата, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Темелков, Георги.С.Раковски, Гоце Делчев, Григор Мацин, Григор Пърличев, Даме Груев, Десилица, Димитър Благоев, Еделвайс, Елин Пелин, Иван Вазов, Иван Галчев, Иван Козарев, Иван Попов Деницин, Кирил и Методи, Крушево, Ленин, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Македония, Места, Митко Палаузов, Москва, Незнаен Воин, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Опълченска, Освобождение, Охрид, Паисий Хилендарски, Партизанска, Петко Р.Славейков, Петър Галчев, Пирин, Попово Езеро, Първи Май, Софроний, Тодор Каблешков, Търговска, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Цар Симеон, Читалище, Чобан Бойчо, Шипка, Юрий Гагарин, Яне Сандански
На 04.09.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Добринище: Арсо Пандурски, Бачо Киро, Бор, Васил Априлов, Васил Левски, Гарата, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги.С.Раковски, Незнаен Воин, Неуточнен Адрес, Партизанска, Петър Галчев, Пирин, Софроний, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Смирненски, Цар Самуил, Цар Симеон, Чобан Бойчо
Община Благоевград
На 07.09.2018 г. /12:00 – 16:15 ч./ – Банско: Хан Тервел
На 03.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 04.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 05.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 07.09.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Логодаж: УПИ-ІV-195 Кв.14, Голяма Нива
На 03.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 04.09.2018 г. /08:45 – 10:00 ч./ – Бистрица, Общ. Благоевград: 001451, 04217.920.1.70, 04217.929.10.29, 04279.927.30, Гръчките Ливади, Зона Картала, Картала, местност Бодрост, местност Добро Поле, местност Картала, местност Конярнико, местност Септемврийче, местност Тепавиците, местност Широканска, ПИ №001451
На 03.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 04.09.2018 г. /08:45 – 10:00 ч./ – Благоевград: Антон Чехов, Бодрост, Васил Левски, Даме Груев, местност Бодрост, местност Добро Поле, местност Здравец, местност Карталско Дере, местност Мингингова Поляна, местност Септемврийче
На 03.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Бистрица, Общ. Благоевград: 001451, 04217.920.1.70, 04217.929.10.29, 04279.927.30, Зона Картала, Картала, местност Бодрост, местност Добро Поле, местност Картала, местност Септемврийче, местност Широканска, ПИ №001451
На 03.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Антон Чехов, Бодрост, Даме Груев, местност Бодрост, местност Добро Поле, местност Здравец, местност Карталско Дере, местност Мингингова Поляна, местност Септемврийче
На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 04.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч./ – Бистрица, Общ. Благоевград: 319001, 410002, Брезово, махала Калуцка, махала Центъра Мотела, махала Брезово, махала Брезовска, махала Милово ТП Милово, махала Петковци, Месност Демирево, местност Горно Демирево, местност Ковачница, Осойната
На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 04.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Горно Хърсово: Горни Валог, махала Буровци, махала Горни Двояци, махала Долни Двояци, махала Михтарци, махала Мъртвако, махала Новоселци, махала Панчовци, махала Пържово, махала Стойковци, махала Тачовци, махала Шоповци, местност Валого, местност Гьоловете, Ровината, Шопови Ниви
На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 04.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Дъбрава, Общ. Благоевград: 000533, Адиница, Бобови Ниви, Долна Дъбрава, Зимниците, Кромидището, махала Ваканинци, махала Щърбевци, махала Веляци, извън регулация, местност Атанасова Падина, местност Бобови Ниви, местност Градището, местност Клено, местност Мучова Чука, местност Ръженици, местност Ръжениците, местност Топузица, Митовци, Ръжениците, Яновски Рид
На 03.09.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 04.09.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Рилци: местност Арсовото, местност Цонева Межда, Телкиево Дере
На 03.09.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 04.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Бистрица, Общ. Благоевград: махала Калуцка, Осойната
На 03.09.2018 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 04.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 10:00 ч./ – Благоевград: Антон Чехов, Славово
На 04.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 05.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ – Благоевград: Александър Стамболийски, Ален Мак, Антон Страшимиров, Антон Чехов, Армутлука, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Даме Груев, Еленово, Зеленка, Иван Гарванов, Илинден, Искър, Кв. Струмско Стопански Двор, Коста Босилков, Липа, Любен Каравелов, Люляк, местност Авганцов Чифлик Ш.72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик, местност под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, Неуточнен Адрес, Николай Петрини, Обел, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Старата Гара-Ш-14, Стопански Двор Струмско, Струма, Струмско Център, Христо Чернопеев, Яне Сандански
На 04.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 05.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ – Габрово, Общ. Благоевград: 14204.501.10, махала Хамбарджийска, Тугулска
На 04.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 05.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ – Железница, Общ. Симитли: местност Ръждавец, Поповска
На 04.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 05.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ – Лешко: 163, М. Реката-Тополата, Горно Лешко, Долно Лешко, махала Корянска, ПИ №149, С. Горно Лешко, Община Благоевград
На 04.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 05.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ – Мощанец: XVI-122, 123, Кв. 14, извън регулация, махала Поповска, махала Кантурска, УПИ XI-75, Кв. 6
На 04.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 05.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ – Обнова: Ив.Вазов
На 04.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 05.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ – Падеш: Бреза, Будишка, махала Ушите, Месност Миджевци, местност Джабирци, местност Джалеви Бахчи, местност Златовръх, местност Стопански Двор, местност Ушите, Падеш, УПИ II-207, Кв.13, УПИ V-74, Кв.5
На 04.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 05.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ – Покровник: 3-ти Март, Валого, Ленището, местност Гладно Поле, местност Ленището, местност Цветковици, Минковци, Покровнишко Шосе, Поповка, При Цветковски Воденици, Равначка, Тодор Александров, УПИ I-432, Кв.28, УПИ-9-369, Кв.17, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Четирка
На 04.09.2018 г. /08:15 – 16:15 ч.; 08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 05.09.2018 г. /08:15 – 10:00 ч.; 08:15 – 16:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ – Дебочица
На 04.09.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Бистрица, Общ. Благоевград: 001451, 04217.920.1.70, 04279.927.30, Картала, местност Бодрост, местност Добро Поле, местност Картала, местност Септемврийче, местност Широканска, ПИ №001451
На 04.09.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Благоевград: Антон Чехов, Бодрост, местност Бодрост, местност Добро Поле, местност Карталско Дере, местност Мингингова Поляна, местност Септемврийче
На 04.09.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Бистрица, Общ. Благоевград: 001451, 04217.920.1.70, 04217.929.10.29, 04279.927.30, 319001, 410002, Брезово, Гръчките Ливади, Зона Картала, Картала, махала Калуцка, махала Центъра Мотела, махала Брезово, махала Брезовска, махала Милово ТП Милово, махала Петковци, Месност Демирево, местност Бодрост, местност Горно Демирево, местност Добро Поле, местност Картала, местност Ковачница, местност Конярнико, местност Септемврийче, местност Тепавиците, местност Широканска, Осойната, ПИ №001451
На 04.09.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Антон Чехов, Антон Чехов, Бодрост, Васил Левски, Даме Груев, местност Бодрост, местност Добро Поле, местност Здравец, местност Карталско Дере, местност Мингингова Поляна, местност Септемврийче, Славово
На 07.09.2018 г. /08:00 – 15:40 ч./ – Благоевград: 04279.108.9 М. под Черквата, 04279.628.416, VII – 5799, Кв. 11, Баба Тонка, Влахина Планина, Възраждане, Гемеджиите, Заря, Кв.Струмско, Идн.№04279.628.167, Кв.Струмско, Инд.№04279.628.454, Кресна, Любен Каравелов, Малешевска, местност Армутлука, местност Пенков Чифлик, местност Песока-Оранжерии, местност Песоко, местност под Черквата, Освобождение, Панайот Волов, Пенков Чифлик, Пеньо Пенев, Питу Гули, под Черквата, Прогрес, Р-Н Стопански Двор, Радецки, Райко Жинзифов, Солунските Атентатори, Стопански Двор, Струмско Център, Тодор Каблешков, Трифон Кунев, Ул. Кресна и Ул. Освобождение, Христо Ботев, Яне Сандански
На 07.09.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Благоевград: Братя Иванови, Владо Черноземски, Д-Р Христо Татарчев, Менча Кърничева, Пейо К.Яворов, Полковник Димов, Тодор Александров, УПИ-III, Кв.117, Инд.№04279.612
На 07.09.2018 г. /12:00 – 16:15 ч./ – Благоевград: 14-ти Полк, Асен Чаушки, Балкан, Васил Левски, Даме Груев, Детелина, Джеймс Баучер, Егея, Крушево, Марулевска, Младост, Полковник Дрангов, Радовиш, Търново, Ул. Даме Груев, Кв. 216, УПИ-XII, Пи04279.617.14 и 04279.617
Община Гоце Делчев
На 03.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 07.09.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Балдево: УПИ VII-97, Кв.9, УПИ Ііі Кв.14
На 03.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 07.09.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Балдево
На 03.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 07.09.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Баничан: Бахчите, местност Поле, Пръдлището, УПИ III, Кв.31, УПИ-ІV-270, Кв. 28
На 03.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 07.09.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Баничан
На 03.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 07.09.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Борово, Общ. Гоце Делчев: местност Капсии, местност Пенковото, Пи-18021, М. Мантара, С.Борово, Село Борово, УПИ-V-183 , Кв. 30
На 03.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 07.09.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Брезница: 29-ти Декември, 31002, Vі, Vііі, Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели Брег, Бело Море, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С.Раковски, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Керанека, Киркалица, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Масърли, местност Чарка, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Охрид, Падарката, Панайот Хитов, Папратница, Пейо К.Яворов, Пирин, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара Планина, Стефан Караджа, Стопански Двор, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, УПИ-ІV, Кв.82, УПИ-ХVііі-72138, Кв. 58, Ушите, Хан Аспарух, Ходжова Поляна, Хр.Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чала, Чарга, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански
На 03.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 07.09.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Буково, Общ. Гоце Делчев: Селището, УПИ- ХVіі-164, Кв.11, ХVі-246, Кв.19, Хі-99, 131, Кв.22
На 03.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 07.09.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Господинци: УПИ-ХІ, Кв.1
На 03.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 07.09.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Драмски Път, местност Мочура, местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото
На 03.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 07.09.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Корница: Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Лагадинов, Вардар, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димитър Талев, Добри Чинтулов, Драгоман, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Ильо Воивода, Капитан Петко Войвода, Климент Охридски, местност Кръста, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Отец Паисий, Парка – УПИ-V, Кв.30, Петър Берон, Пирин, Рила, Родопи, Стопански Двор, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море, Шипка
На 03.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 07.09.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Кремен, Общ. Банско
На 03.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 07.09.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Лъжница: 029005, Ал.Стамболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Горна Бара, Граматиковица, Драва, Елена Лефтерова, Здравец, Ивайло, Каменика, Лъжница, местност Дъбето, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Опълченска, Ореляк, Партизани, Патриарх Евтимий, Пирин, Прогрес, Родопи, Сергей Румянцев, Стопански Двор, Стоян Войвода, Христо Ботев, Юрий Гагарин
На 03.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 07.09.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Огняново, Общ. Гърмен
На 03.09.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ На 07.09.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Самоков: Тинтява
На 03.09.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Корница: Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Васил Левски, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Добри Чинтулов, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Климент Охридски, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Парка – УПИ-V, Кв.30, Пирин, Рила, Родопи, Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Шипка
На 03.09.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади, К.К. Попови Ливади, Папаз Чаир, Попови Ливади
На 04.09.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Корница: Владимир Поптомов, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Драгоман, Здравец, Октомврийска, Отец Паисий, Рила, Цар Самуил, Шипка
На 04.09.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Мусомища: Анещи Узунов, Гоце Делчев, Лозята, Марица, Острец, Отец Паисий, Охрид, Пирин, Рила, Сан Стефано, Струга, Хан Аспарух, Цар Симеон, Шипка
На 07.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Ковачевица: Кв.23, УПИ ІV
На 07.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Осиково, Общ. Гърмен
На 07.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Скребатно
На 07.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Горно Дряново: 029032 – М.Дяново
На 07.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади, Гоце Делчев, местност Мочура, местност Сушица, Пенковото, Пенчо Славейков, Преспа, Серес, Симеон Радев, Сушица, Юг
На 07.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Гърмен: Вальовица, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, М. Маноле , Пи-000490, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Площада, Първа, Седемнадесета, Седма, Ст 1 Кл Б ТП Гърмен 6, Ст 17 Кл А ТП Гърмен 2, Суадживица, Тальова Върба, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Ценьов Тумба, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета
На 07.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Дебрен: 033002, 19076-М. Шопарланка, ІV-517, Вакльовица, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Драча, Единадесета, извън регулация ПИ 038014, Корилово, М. Решманица, местност Рашманица, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Решманица, Седемнадесета, Седма, Ст 18 Кл Б ТП Дебрен 2, Ст 22 Кл В ТП Дебрен 2, Ст 31 Кл А ТП Дебрен 2, Ст 5 Кл Б ТП Дебрен 1, Трета, Тринадесета, УПИ 5, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета, Шопарланката
На 07.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Дъбница: 055001, Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Седма, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Десета, Неуточнен Адрес, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Стопански Двор, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета
На 07.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Копривлен: 142159, Неуточнен Адрес
На 07.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Лещен: УПИ II – 273
На 07.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Марчево: 042004, 042005 – М. Самуилска Поляна, 047096 По Квс На С. Марчево, Канина, Ст 19 ТП Марчево 2
На 07.09.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Огняново, Общ. Гърмен: 034075, ||-42, Кв.3, Благой Матеров, Втора, Горни Бани, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Долни Бани, Иван Вазов, Кирил и Методий, Курбаня, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Отец Пайсий, Пета, Петнадесета, Първа, Ст 2 Кл.В ТП Огняново 1, Ст 23 Кл Б ТП Огняново 3, Трета, Тридесета, Четвърта, Четиридесет и Първа, Шестнадесета
На 07.09.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Гоце Делчев: Братя Миладинови, Гоце Делчев, Гранична, Неофит Бозвели, Христо Матов, Цар Калоян
На 07.09.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади
На 07.09.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Огняново, Общ. Гърмен: ||-42, Кв.3, Благой Матеров, Горни Бани, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Долни Бани, Иван Вазов, Кирил и Методий, Курбаня, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Отец Пайсий, Петнадесета, Ст 23 Кл Б ТП Огняново 3, Тридесета
На 07.09.2018 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Рибново: 048031, Ііі-966, Кв.56, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осем, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седем, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Ливаде, М. Бърдо, М.Плевнето, М.Селища, М.Снесеното, М.Тръне, местност Бърдо, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Първа, Тридесета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета
Община Гърмен
На 04.09.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Горно Дряново: Клиентите Захранени От ТП Откъм Лещен
Община Кресна
На 04.09.2018 г. /14:00 – 16:15 ч./ – Кресна: Александър Македонски, Главен Път Е-79, Завоя, Македония, местност Завоя, Неуточнен Адрес, Район Жп Гара, Струма
На 04.09.2018 г. /14:00 – 16:15 ч./ – Сандански: Път І-1
На 04.09.2018 г. /12:00 – 14:00 ч./ – Сливница, Общ. Кресна: Кв.12а
На 04.09.2018 г. /09:30 – 11:30 ч./ – Сливница, Общ. Кресна: УПИ VI-162, Кв.22
Община Петрич
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Баскалци
На 03.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 04.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 05.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 07.09.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Гр. Петрич, УПИ II, Кв. 53, Д-Р Асен Златаров, Дунав, Ильо Войвода, Каймак Чалан, Каймак Чалан, Папульо, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Рокфелер, Рокфелер, Свобода, Славянска, Христо Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Борис III, Шипка
На 03.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 07.09.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Битоля, Капитан Никола Парапанов, Места, Полковник Дрангов, Промишлена Зона, Свобода, Свобода -Промишлена Зона, Тошо Цеков, Януш Стойчев
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Беласица: Акация, Александър Стамболийски, Беласица, Братя Миладинови, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Григор Пърличев, Девети Май, Дермено, Динк Махле, До Мтп Беласица, Кестен, Кокиче, Крали Марко, Марковица, местност Горни Парници, Митко Палаузов, Мраморница, Никола Некрасов, Осми Март, Паисий Хилендарски, Плиска, Поляните, Раславица, Стефан Караджа, Струмешница, Стълб От Вмрнн На ТП Беласица – 3, Стълб При Обекта, УПИ-1, Кв.27, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Самуил, Цар Симеон, Чавдар Войвода, Яне Сандански
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Вишлене
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Габрене: Акация, Александър Матрасов, Буко, Граничар, Здравец, Иван Вазов, извън регулацията, Кокиче, Комсомолска, Марена, местност Марена, местност Буко, местност Златарево, Мир, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Октомври, Освобождение, Отец Паисий, Прогрес, Радецки, Родина, С. Габрене, Общ. Петрич, ПИ 000486, М.Осено, Стопански Двор, Струмешница, Теменуга, Тумба, УПИ 4 Кв 32, УПИ ХII-19, Кв.5
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Гега: Боровичко, Боровичкото
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Долене
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Долна Крушица: Каръчкото, местност Златарево, местност Лъката
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Долна Крушица
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Долна Рибница
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Драгуш
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Дреновица
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Зойчене
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Камена: Динко
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Кладенци, Общ. Петрич
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Ключ: Ал.Стамболийски, Альоша, Антон Попов, Атанас Бубакяров, Беласица, Ген.Скобелев, Гергевче, Драмчов Кайнак, Дружба, Иван Козарев, Иглика, извън регулацията, Ил.Макариоплски, Илинден, Квартал 50, Кирил и Методий, Китка, Климент Охридски, Лозен, Малчика, местност Джаловец, местност Кайнако, Млада Гвардия, Наум Охридски, Никола Вапцаров, Подгорие, Равни Ниви, Самуилова Крепост, Струмешница, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Коларово, Общ. Петрич: Антон Попов, Асен Златаров, Беласица, Брегалница, Бяло Море, Вела Пеева, Владимир Заимов, Възраждане, Гоце Делчев, Двадесет и Трети Септември, Драва, Еделвайс, Жданов, Иван Вазов, Ильо Войвода, Калоян, Кокиче, Крайречна, Липите, Любен Каравелов, Македония, Малчика, местност Бахчите, Местост Марковица, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Огражден, Одрин, Октомври, Отец Паисий, Партизанска, Пейо Яворов, Песоко, Петър Берон, Пирин, Победа, Подгорие, Просвета, Първи Май, Радомир, Раковски, С. Коларово, М. Песоко, Салют, Самуилова Кпепост, Симеон Кавракиров, Странджа, Струмешница, Тодор Божиков, Христо Смирненски, Цар Борис 1-Ви, Цар Самуил, Чавдарка
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Кукурахцево
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Мендово: Слопотец
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Айдарски Даб, Атанас Лютвиев, Беласица, Бистрица, България, Джевезлъка, Иваник-Калинска Чешма, Княз Борис I, Кукуш, Любен Каравелов, Маркова Скала, Места, местност Айран Бунар, местност Бухото, местност Бяла Черква, местност Джевезлъка, местност Зиче, местност Златарево, местност Иваник, местност Иваник Каринска Чешм, местност Иловица, местност Конгоро, местност Ляшница, местност Омондрос, местност Пильови Орехи, местност Тръстен, Митрополит Герасим, Отец Паисий, Полковник Дрангов, Пощенска, Свети Георги, Хижа Беласица
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Капитан Никола Парапанов, местност Иловица
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Право Бърдо
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Първомай, Общ. Петрич: Антон Попов, Беласица, Вардар, Георги Измерлиев, Златарево, извън регулацията, Македония, Маркови Кладенци, местност Алачевото, местност Орешката, местност Стопански Двор, местност Чалията, Младост, Москва, Огражден, Опълченска, Отец Паисий, Преслав, Рила, Русия, Хоризонт, Яне Сандански
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Първомай, Общ. Петрич: Гоце Делчев, местност Чалтията
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Самуилово, Общ. Петрич: Васил Левски, Самуилово, УПИ 1 Кв. 31, УПИ ІV-57, Кв.18
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Скрът: 9-ти Септември, Александър Стамболийски, Антон Попов, Бахчите, Беласица, Бруч, Васил Левски, Воденицата, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Ацев, Ефтим Дойчев, Лозен, Младост, Никола Й Вапцаров, Орището, Пейо К Яворов, Площицата, Първи Май, Свобода, Скрът, Скрътска Комуна, Струма, Тодор Божиков, Тумба, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Велев, Цар Самуил, Червена Звезда
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Струмешница: Струмешница
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Чурилово
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Чуричени: 000248, местност Куково
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Яворница: Адалберт Антонов, Васил Кънчев, Васил Левски, Георги Измирлиев, извън регулацията, Изгрев, Комсомолска, Кузман Шапкаров, Любен Каравелов, местност Прогон, местност Самълък, местност Сушилнята, Освобождение, Осогово, Панайот Волов, Пейо Яворов, Победа, Прогон, Саманлък, Христо Ботев, Христо Смирненски
На 03.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ На 04.09.2018 г. /09:15 – 13:00 ч./ – Генерал Тодоров
На 04.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 13:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Кулата: Антон Попов, Арда, Брегалница, Васил Левски, Връх Китка, Гео Милев, Ел-Тепе, Жп Кулата, Кожух, Кочо Мавродиев, Люле Бургас, Максим Горки, местност Гкпп-Кулата, местност Кавако, Неуточнен Адрес, Отец Паисй, Петко Р.Славейков, Плевен, Рила, Стефан Караджа, Хр.Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Калоян, Чаталджа, Яне Сандански, Янтра
На 04.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 13:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ На 05.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Чучулигово: 000242, Стопански Двор, Капсиди, местност Янкулица
На 04.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Бузлуджа, Бяло Море, Васил Коларов, Вела Пеева, Генерал Гурко, Георги Раковски, Главен Път Е-79, Горничето, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Долен Засек, Драва, Екзарх Йосиф, Заводска, Иван Вазов, Карл Маркс, Марикостенски Бани, Марица, местност Аджобица-Чалията, местност Банско Бърдо, местност Бонаро, местност Високия Рид, местност Горничето, местност Корията, местност Лозарски Андък, местност Падарка, Местонст Среден Път, Москва, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Петър Берон, Петър Стефанов, Пирин, Пътен Възел Ам Струма, Свобода, Стадион, Струма, Христо Смирненски, Черно Море, Янтра
На 04.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Братя Миладинови, България, Георги Бенковски, Зиче, местност Бухото, местност Зиче, местност Караач-Дамяница, местност Кумли, местност Мерата, местност Неволница, местност Неволница Лозята, местност Неволница-Лозята, местност Омондрос, местност под Гарата, Неволница Лозята, Неволница-Лозята, под Гарата, Полковник Дрангов, Червена Скала
На 04.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ На 05.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 09:15 – 12:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Старчево
На 04.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ На 05.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Кърналово: Дечев Бунар, Змиярнико, Капанлъко, местност Дабето, местност Ливадите, местност Острово, местност Побиен Камък, местност Порой, местност Фабриката, Петко Р.Славейков
На 04.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ На 05.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Марино Поле, Общ. Петрич: извън регулация, местност Вадата
На 04.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ На 05.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Монтана: Хан Кубрат
На 04.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ На 05.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Рупите: Александър Буйнов, Беласица, Бяло Море, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, извън регулацията, Илинден, Кирил и Методий, Кожух, Любен Каравелов, Маркова Скала, Маршал Толбухин, местност Рупите, местност Корията, местност Пинговица, местност Свети Атанас, местност Средно Поле, местност Тафтино, местност Тухларка, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Осми Март, Осогово, Петра, Пирин, Промишлена Зона, Свети Атанас, Софрони Врачански, Софроний Врачански, Стопански Двор, Тракия, УПИ Ііі-131, Кв.7, Хр.Ботев
На 04.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ На 05.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 16:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Генерал Тодоров: Бащирите, Дебела Дръма, Пътен Възел Ам Струма
На 04.09.2018 г. /09:15 – 13:00 ч./ – Марино Поле, Общ. Петрич: местност Вадата
На 04.09.2018 г. /09:15 – 13:00 ч.; 09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ На 05.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Долно Спанчево: местност Реката
На 05.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Дрангово, Общ. Петрич: Старо Село
На 05.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Кулата: Антон Попов, Арда, Брегалница, Васил Левски, Връх Китка, Гео Милев, Ел-Тепе, Жп Кулата, Кожух, Кочо Мавродиев, Люле Бургас, Максим Горки, местност Гкпп-Кулата, местност Гкпп-Кулата, местност Кавако, Неуточнен Адрес, Отец Паисй, Петко Р.Славейков, Плевен, Рила, Стефан Караджа, Хр.Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Калоян, Чаталджа, Яне Сандански, Янтра
На 05.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Бузлуджа, Бяло Море, Васил Коларов, Вела Пеева, Генерал Гурко, Георги Раковски, Главен Път Е-79, Горничето, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Долен Засек, Драва, Екзарх Йосиф, Заводска, Иван Вазов, Карл Маркс, Марикостенски Бани, Марица, местност Аджобица-Чалията, местност Банско Бърдо, местност Бонаро, местност Високия Рид, местност Горничето, местност Корията, местност Лозарски Андък, местност Падарка, Местонст Среден Път, Москва, Неуточнен Адрес, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Петър Берон, Петър Стефанов, Пирин, Пътен Възел Ам Струма, Свобода, Стадион, Струма, Христо Смирненски, Черно Море, Янтра
На 05.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Митино: местност Порой
На 05.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: 56126.292.4, Братя Миладинови, България, Георги Бенковски, Зиче, местност Бухото, местност Зиче, местност Караач-Дамяница, местност Козлек, местност Кумли, местност Мерата, местност Мерата, местност Неволница, местност Неволница Лозята, местност Неволница-Лозята, местност Омондрос, местност под Гарата, Неволница Лозята, Неволница-Лозята, Одрин, под Гарата, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Свети Георги, Свобода, Червена Скала
На 05.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Ръждак: 56126.453.3, Белата Чешма, УПИ V-86, Кв.20
На 05.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – София: Андрей Сахаров
На 05.09.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Тополница, Общ. Петрич: Гробището
На 05.09.2018 г. /09:15 – 12:30 ч./ – Рупите: Гоце Делчев, извън регулацията, Илинден, Кирил и Методий, Кожух, Любен Каравелов, Маркова Скала, Маршал Толбухин, местност Рупите, местност Корията, местност Средно Поле, местност Тафтино, местност Тухларка, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Осми Март, Софрони Врачански, Хр.Ботев
На 05.09.2018 г. /12:00 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: местност Омондрос
Община Разлог
На 03.09.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Банско: Цар Симеон
На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Баня, Общ. Разлог: Ангел Даракчиев, Деветнадесета, извън регулация С.Баня, извън регулацията
На 03.09.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Баня, Общ. Разлог: местност Кривосер
На 03.09.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Бачево: 23-ти Септември, Димитър Благоев, Костадин Катранджиев, Кръстю Стойчев, Людмила Живкова, Неуточнен Адрес, Шипка
На 03.09.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Белица, Общ. Белица: 9-ти Септември, Алекса Сачков, Бор, Борис Клементиев, Братя Миладинови, Васил и Сава Кокарешкови, Владимир Поптомов, Волгоград, Втора, Георги Андрейчин, Георги Андриянов, Георги Кирков, Георги Сачков, Гоце Делчев, Грънчар, Даме Груев, Девета, Димитър Даракчиев, Димо Хаджидимов, Единадесета, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, Илинден, Кирил и Методи, Люлин, Места, местност Семково, Мусала, Народна Победа, Неуточнен Адрес, Никола Банков, Никола Вапцаров, Пейо Яворов, Пета, Полковник Иван Тричков, Първа, Равен, Радецки, Рила, Сава Стенчин, Седма, Серги Чонков, Симеон Кавракиров, Стара Планина, Трета, Тутракан, Фараонска, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чавдар, Чаталджа, Четвърта, Шипка, Яким Цоков, Яне Сандански
На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Белица, Общ. Белица: Владимир Поптомов, Двадесет и Трета, Девета, извън регулация, местност Андрианов Чарк, Неуточнен Адрес, Р-Н Стопански Двор
На 03.09.2018 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Годлево
На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Горно Краище
На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Елешница, Общ. Разлог: 9-ти Май, Безименна, Братя Миладинови, Варош, Васил Бельов, Васил Левски, Втора, Възраждане, Георги Димитров, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Иван Вазов, Имот 026026, Кокиче, Комсомолска, Лале, М.Долни Мин.Бани, Мечта, Минно Селище, Младост, Неуточнен Адрес, Пирин, Победа, Първа, Рила, Родопи, Трета, Тринадесета, Цар Калоян, Цар Симеон, Четвърта, Шеста
На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Краище, Общ. Белица: 39270.25.208, І-500, Кв.35, Втора, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Неуточнен Адрес, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Усоето, Четвърта, Шеста, Шестнадесета
На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Разлог: Александър Стамболийски
На 03.09.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ – Разлог: Баба Магдалена, Христо Ботев
На 03.09.2018 г. /09:00 – 12:15 ч./ – Разлог: Бела Река, Булаир, Даме Груев, Телемах Илиев, Тодор Александров, Христо Ботев, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Черна Река
Община Сандански
На 03.09.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сандански: местност Ушите, Р-Н Главен Път Е-79, Свобода, Спартак
На 03.09.2018 г. /09:45 – 12:00 ч./ – Плоски: Братя Миладинови, Бузлуджа, Васил Левски, Вихрен, Георги Бенковски, Дружба, Иван Козарев, Кокиче, Методи Христов, Мурата, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Първи Май, Самуил, Струма, Трети Март, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Шипка
На 03.09.2018 г. /12:30 – 14:30 ч./ – Плоски: Бузлуджа, Вихрен, Долна Махала, Еделвайс, Елово, Никола Парапунов, Христо Ботев, Шипка
На 04.09.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Сандански: Мелник, Пазара, Христо Смирненски
На 04.09.2018 г. /12:00 – 14:00 ч./ – Сандански: Банска, Георги Скрижовски, Македония, местност Нишан Таши, местност Паркова Зона, Младост, Р-Н Поленишки Път, Свобода
На 05.09.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Бельово
На 05.09.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Горно Спанчево
На 05.09.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Враня
На 05.09.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Голешово
На 05.09.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Катунци: Ангел Кънчев, Асен Лагадинов, Атанас Зайков, Бачо Киро, Бельовска Комуна, Васил Левски, Вела Пеева, Георги Козепов, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Гьорче Петров, Даме Груев, Иван Вазов, Кочо Честименски, Неуточнен Адрес, Никола Калъпчиев, Пейо К.Яворов, Петър Димитров, Стадиона, Стойо Хаджиев, Стоян Гущеров, Таската Врански, Юри Гагарин, Яне Сандански
На 05.09.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Кромидово: 038008, местност Селището, под Черквата, Реката
На 05.09.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Левуново: 019012, VIII+437, Кв. 40, Банята, Беласица, Вихрен, Георги Сава Раковски, Главен Път Е-79, Гоце Делчев, Девети Май, Дружба, Иван Козарев, Изгрев, Илинден, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Кочо Лютата, Лавеле, Лозята, местност Стопански Двор, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Октомври, Орловец, Осми Март, Отец Паисий, Пирин, Победа, Стефан Караджа, Струма, Цар Самуил, Чавдарци, Черно Море, Шейново, Шипка, Яне Сандански
На 05.09.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Лехово
На 05.09.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Ново Делчево: Георги Кирков, местност Кантона, местност Киселица
На 05.09.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Ново Кономлади
На 05.09.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Ново Ходжово
На 05.09.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Петрово, Общ. Сандански: Алибеговица, местност Извора
На 05.09.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Пиперица
На 05.09.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Сандански: Асен Хадживасилев, Васил Кънчев, Градски Парк, Идентификатор 65334.303.703, Иван Рилски, местност Друма, местност Паркова Зона, Никола Вапцаров, Св.Св. Кирил и Методи, Св.Св.Козма и Дамян, Свобода, Стою Хаджиев, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Иван Асен, Цар Самуил, Чудомир Кантарджиев
На 05.09.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Хърсово, Общ. Сандански: Бегова Поляна
На 05.09.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Яново
На 05.09.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Сандански: Васил Кънчев, Иван Рилски, Никола Вапцаров, Св.Св. Кирил и Методи, Св.Св.Козма и Дамян, Свобода, Стою Хаджиев, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Иван Асен, Цар Самуил
На 05.09.2018 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Ковачево, Общ. Сандански
На 05.09.2018 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Пирин: местност Калугера
На 05.09.2018 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Черешница
На 05.09.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ – Сандански: Свобода
На 05.09.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Поленица: Бангеица
На 05.09.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сандански: Панайот Волов, Свобода, Стефан Стамболов, Целипут
На 05.09.2018 г. /12:00 – 14:00 ч./ – Ласкарево: 004056, местност Свети Спас
На 07.09.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ – Дамяница: 034018, Меснт. Кънлийца, Антон Иванов, Атанас Попадийн, Беласица, Вихрен, Волга, Гьорче Петров, Даме Груев, Иван Козарев, Ильо Войвода, Комсомолска, Кънлийца, местност Мело, местност Метлата, местност Тухларна, местност Чуката, Никола Вапцаров, П К Яворов, Пирин, Р-Н Жп Гара, Радецки, Струма, Черно Море, Шопов Гроб, Юрий Гагарин, Яне Сандански
На 07.09.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ – Лешница, Общ. Сандански: Друма, местност Божанковица, местност Друма, Синаница
На 07.09.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ – Ново Делчево: 033007, М. Купеница, Антон Попов, Беласица, Боровец, Братя Миладинови, Валентина Терешкова, Вела Пеева, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Кирков, Главен Път Е-79, Гоце Делчев, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Димчо Дебелянов, Здравец, Иван Вазов, Илинден, Кирил и Методий, Любен Каравелов, местност Иловицата, местност Кантона, местност Кънлийца, местност Шопов Гроб, Партизанска, Пейо Яворов, Погребите, Първи Май, Пътен Възел Ам Струма, Славянска, Студена Вода, Хаджи Димитър, Христо Смирненски
На 07.09.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ – Поленица: Дабо, Мацкова Градина, местност Валога, местност Друма, местност Мацкова Градина
На 07.09.2018 г. /08:30 – 09:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ – Сандански: местност Друма, местност Мацкова Градина, местност Хано, Неуточнен Адрес, Р-Н Главен Път Е-79, Р-Н Мацкова Градина, Р-Н Пътно Управление, Св.Св.Козма и Дамян, Свобода, Спас Харизанов, Стефан Стамболов
На 07.09.2018 г. /08:30 – 11:00 ч./ – Дамяница: местност Тухларна, Р-Н Жп Гара
На 07.09.2018 г. /08:45 – 11:00 ч./ – Дамяница
Община Сатовча
На 05.09.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Вълкосел: Балтите, Бачо Киро, Бистрица, Божур, Божур, Божур, Бузлуджа, Бузлуджа, Васил Левски, Васил Левски, Георги С Раковски, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Заря, Заря, Здравец, Кокиче, Лилия, Лилия, Лилия, Людмила Живкова, Людмила Живкова, Людмила Живкова, Люляк, Люляк, Люляк, Места, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Неуточнен Адрес, Неуточнен Адрес, Никола Калъпчиев, Отец Паисий, Прогрес, Прогрес, Първи Май, Рила, Стопански Двор, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Христо Ботев, Шипка
На 03.09.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 04.09.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 07.09.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Вълкосел: Бистрица, Божур, Бузлуджа, Заря, Лилия, Людмила Живкова, Люляк, Места, Неуточнен Адрес, Рила, Стопански Двор, Христо Ботев
Община Струмяни
На 07.09.2018 г. /12:00 – 14:15 ч./ – Игралище
Община Хаджидимово
На 05.09.2018 г. /11:00 – 15:00 ч./ – Хаджидимово: X-551, Кв.44, Бор, Васил Левски, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Драма, Елин Пелин, Места, Опълченска, Пирин, Прогрес
На 05.09.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Хаджидимово: Акация, Бор, Вихрен, Възрожденска, Димо Хаджидимов, Драма, Панайот Волов, Петър Берон, Прогрес, Цар Калоян
На 05.09.2018 г. /14:00 – 16:30 ч./ – Хаджидимово: Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Илинденци, Климент Охридски, Македония, Места, местност Тумбата, Младост, Опълченска, Ореляк, Свети Георги, Спартак, Средни Ливади, Теменуга, Трети
Община Якоруда
На 05.09.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Бабяк
На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 09:30 – 12:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Дагоново
На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Белица, Общ. Белица: 9-ти Септември, Алекса Сачков, Васил и Сава Кокарешкови, Владимир Поптомов, Георги Андрейчин, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, местност Андрианов Чарк, местност Семково, Митко Саев, Никола Вапцаров, Осма, Полковник Иван Тричков, Р-Н Стопански Двор, Равен, Чавдар, Четвърта, Шеста
На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Елешница, Общ. Разлог: Безименна
На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Краище, Общ. Белица: Втора, Двадесет и Първа, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Тринадесета, Христо Ботев, Четирнадесета, Шеста, Шестнадесета
На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Юруково: 029014 и 029015, Масив 29 Поквс, местност Каменако
На 03.09.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Якоруда: Богдан Войвода, Христо Ботев, Цар Борис III/Георги Димитр, Яворов, Якорущица
На 03.09.2018 г. /09:30 – 12:00 ч./ – Юруково: 029014 и 029015, Масив 29 Поквс
На 05.09.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Белица, Общ. Белица
На 05.09.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Гълъбово, Общ. Белица
На 05.09.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Краище, Общ. Белица: Десета
На 05.09.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Кузьово
На 05.09.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Лютово
На 05.09.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Орцево
На 05.09.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Палатик
На 05.09.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Черешово, Общ. Белица
На 05.09.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Юруково
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

На 05.09.2018 г. /08:30 – 13:00 ч./ – Якоруда: Васил Левски, Кирил и Методи, Лазарец, Цар Борис III/Георги Димитров

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене