Търсят се 12 пожарникари в Пиринско, стартовата заплата 1000 лв.

12 вакантни длъжности в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Пиринско са обявени през този месец. Поради липса на огнеборци през летния сезон, който е рисков за пожари, се търсят кадри.

От Министерство на вътрешните работи, съгласно действащата нормативна уредба, е обявен конкурс за назначаване на държавна служба на кадри, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

Регионалната служба ПБЗН в Пиринско разполага с модерна техника, но има нужда от пожарникари. Сред вакантните позиции са в сектор „Специалзирани оперативни дейности“ в регионалната дирекция в Благоевград от тях: двама спасител – старши спасител и един спасител – водач на самоходна техника. В районната служба в Разлог се търси един пожарникар и един водач на специален автомобил, който е и пожарникар. В участък Якоруда има недостиг на един пожарникар и три вакантни длъжности водач на специален автомобил. В районната служба в Банско също се търси пожарникар, а в Петрич водач на специален автомобил, който е и пожарникар. Общите изисквания към кандидатите са да притежават българско гражданство, да не са осъждани за умишлени престъпления, да отговарят на изискванията за физическа и психологична годност. За различните длъжности освен общи има и специфични изисквания.
Всички кандидати, които отговарят на изисквания, могат да подадат документи за участие в конкурса. Задължително е да са под 40-годишна възраст и да имат средно образование. Бъдещите пожарникари трябва да имат и силна психика, защото професията е рискова, с много адреналин.

Стартовата заплата зависи от позицията и е около 1000 лева.

СЛАВА ИВАНОВА

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене