Изключетелна конкуренция за приема след завършено основно образование в гоцеделчевската ПМГ „Яне Сандански“

Най-старото училище в региона показа, че е притегателен център за много млади хора, които през тази година определено показаха сериозни предпочитания за него

Според кратката статистика на кандидатстващите желаещите да кандидатстват в неврокопското школо са с много висок бал, който спокойно може да съперничи на водещи училища в страната. ПМГ „Яне Сандански“ може да се похвали още и с пълна пълняемост на паралелките – 26 ученици, което на фона на доста училища е сериозен резултат, след като в тях тя е по-ниска.

С най-висок бал тази година в ПМГ „Яне Сандански“ за природоматематическата паралелка с разширено изучаване на биология и химия, но без разширено изучаване на чужд език, в която с най-висок бал е ученик с 444 т., докато най-ниският е 227. Втори се нареждат кандидатите за паралелката с хуманитарен профил, където границата е от  422.5 до 254.5. След тях са момчетата и момичетата от Математическия профил, където най-висок бал е 417, а най-нисък – 174. При учениците, желаещи да изучават Софтуерни и хардуерни науки „маржът“ между най-високия и най-ниския бал е най-малък между 399.5 и 315.5. Сериозна конкуренция има и в Природоматематическия профил с разширено изучаване на чужд език – Английски, биология и химия, където кандидатът с най-висок бал има 369.5 пункта, а този с най-нисък – 238.

Срокът за приемане на документи от желаещите, приети след първо класиране е до петък – 6. юли като от училището прогнозират Тези ученици, които в първия етап не са приети никъде, автоматично участват във второто класиране.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене