Председателят на сдружението за защита на птиците Г. Делчев стана част от голям национален проект

main_bДимитър Попов председателят на Българскот осружение за защита на птиците регион Гоце Делчев бе  избран да стане част от екипа на проект „Реинтродукция на ловен сокол в България“, изпълняван от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ), Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ) и Зелени Балкани. През 2014-та година част от излюпените малки ловни соколи в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани – Стара Загора, ще поемат по пътя си към дивата природа.

Мястото за освобождаването им тази година ще бъде Натура 2000 зоната Котленска Планина, в близост до Центъра за традиционно животновъдство на ФДФФ.

Работата му като доброволец ще обхваща наблюдения и хранене на ловните соколчета преди и след напускане на гнездото (от май до юли вкл.). „Заминавам тази сряда, скоро очаквайте снимки и повече информация…“, обеща господин Попов специално за колрегите от вестник „Градът“

 

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене