Общинско предприятие за озеленяване и благоустройство ще бъде създадено в Радомир

Общинско предприятие за озеленяване и благоустройство ще бъде създадено в Радомир.

Проектът е със социална насоченост и се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  На трудов договор ще бъдат назначени 14 души от рискови социални групи и още 5 човека персонал.

Работниците ще почистват и поддържат зелени площи, обществени паркове, градини, крайпътно и крайулично озеленяване, декоративна дървесна, храстова и тревна растителност, включително паркови елементи, детски площадки.

Проектът ще се изпълнява в рамките ан 14 месеца, като стойността на одобрените разходи е близо 200 000 лв. /bnr.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене