Митьо Очите духна в чужбина

 

Несебърският бос Дими­тър Желязков – Митьо Очите е духнал зад граница! Това стана ясно вчера в съдеб­ната зала, където той тряб­ваше да се появи да сви­детелства срещу Божидар Кузманов – Божо Кравата и аверите му за престрелка­та на Слънчака, при която бе ранен, научи Топ Преса. Според адвоката на Очите – Илиян Василев, клиентът му отишъл в чужбина, за да се лекува. На предишното засе­дание адвокатите на Очите представиха болничен лист, с което оправдаха отсъст­вието му. Те категорично за­явиха, че Желязков иска да дойде в съда.

Това не се случи и вчера. Повереникът на Очите обяс­ни, че не е успял да се свър­же с него още след послед­ното заседание. От близки на несебърския бос разбрал, че той отсъства. Оказа се, че Желязков е сменил и адре­са си и от години не живее на ул. „Отец Паисий“, както посочил пред съда. Призов­карите не са успели да го от­крият, като живущ разказал, че Очите не пребивава там от години.

Между адвокатите се по­роди правен казус – Митьо Очите води ли се редовно призован през адвокатката си, или се счита за неполу­чил призовка. „Волята му е във всяко заседание да бъдат защитени правата му чрез присъствието на ад­вокат. Иначе не държи да присъства всеки път. Казал ми е, че ще дойде да свиде­телства, явно просто за днес е проблем“, уточни Илиян Василев. По закон соченият за пострадал не е длъжен да присъства, стига да си е на­значил адвокат.

Въпреки че проблемът с липсата на Очите се раз­реши, други два изникна­ха пред съдебния състав с председател съдия Стоян Тонев. В залата не се появи адвокат Марияна Тодорова, която брани героя от „Сър­вайвър“ Марчо Марков. Ко­легите й обясниха, че тя е на заседание в съседна зала. Магистратите дадоха почив­ка, за да изчакат края му, но защитничката не се появи.

Повереникът на Очите се опълчи, тъй като я видял по коридорите, и поиска мо­ментална справка за место­положението й в сградата на спецсъда. На помощ се притече адвокатът на Кра­вата Димо Гочев, който се съгласи да следи за права­та на Марчо Сър­вайвъра, като за целта му бе подпи­сано пълномощ­но. По-късно то бе оттеглено, защото Тодорова дойде. Така всичко изгле­ждаше изяснено и процесът бе на път да стартира след 7-8 неуспешни оп­ита.

Тогава се оказа, че един от съдеб­ните заседатели не може да про­дължи участието си по делото. Иван Илиев имал служебни анга­жименти, заради което бе за­менен с резервната съдебна заседателка Лилия Кръсте­ва. Решението породи нови скандали, защото по делото имало определение то да тече в присъствието на ре­зервен член на състава, кой­то да стане титуляр в случай на нужда. Тъй като съставът остава без резервен заседа­тел, делото трябва да бъде отложено до назначаването на нов, поиска адвокат Или­ян Василев. Призивът му не бе уважен и съдия Стоян Тонев най-накрая даде старт на процеса.

На подсъдимата скамейка са Божидар Кузманов, Иван Терзийски, Георги Иванчев, Тодор Славов, Радослав Ди­митров, Димитър Николов, Данаил Петков, Николай Иванов, Силви Николаев и Марчо Марков. Те са об­винени като банда за раз­пространение на наркотици в Слънчев бряг и Банско. Иванчев и Славов отговарят и за убийството на гарда на Очите Александър Алекси­ев.

Вчера близките на разстре­ляния охранител проговори­ха пред съда. Вдовицата на убития шокира с потреса­ващ разказ. Двамата плани­рали да си направят бебе ин витро и във фаталния ден на 8 юни 2016 г. е трябвало да бъдат в София за процеду­ри. Петя се разболяла и това отложило пътуването. „Цял живот ще се питам какво е щяло да стане, ако не си бя­хме останали в Бургас“, тер­зае се почернената съпруга.

Тя разбрала два часа след полунощ за смъртта на мъжа си, когато я извикали в районното. Разказала, че през деня се чували няколко пъти, защото трябвало да го води на зъболекар. „Няма да се бавя, чакай ме“, били по­следните думи на Алексан­дър.

КОЛАТА МУ Е В „ГРАДА НА ГРЕХА“

Колата на Митьо Очите е все в „Града на греха“, раз­кри вчера вицепремиерът Валери Симеонов пред БНТ. По думите му тузарското ауди постоянно виси пред заведение на Южния плаж на Слънчев бряг, което не влизало в категорията на преместваемите обекти. „Всички на север от Бургас знаят чий е този автомобил. На Митьо Очите е“, обясни вицепремиерът. Той разка­за и как Очите участвал в инспекцията на обектите: „Минават проверяващите, измерват големината на обектите, сядат в една за­кусвалня да обядват и той непрекъснато е пред тях – на съседната маса. Нищо не им казва. Ходи и гледа как си вършат работата.“

Тодор Тодоров

Вестник “ ТОП ПРЕСА „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене