Общинските съветници от БСП не подкрепят предложения бюджет на Община Благоевград за 2018г., поради няколко основни причини

В бюджета, респ. капиталовата програма са заложени средства и обекти, за които няма сигурност, че ще се изпълнят. В бюджета са заложени т.нар. „буфери” – намерение за заем в размер на 5 млн.лв. за реализиране на обектите. Т.е. не са ясни и не са сигурни финансовите източници за реализиране на предвижданията на капиталовата програма.

От друга страна, не сме съгласни и с друга част от предложените начини за формиране на приходи в общинската хазна, а именно увеличаване на приходите в размер на 500 000лв., в резултат на въведената рестрикционна мярка по отношение на таксата за детските градини.

Бюджетът не е структуриран по приоритети.

Недостатъчно са предвидените средства за благоустрояване и инфраструктура. Липсва баланс в разпределението на средствата за благоустрояване за различните населени места, села, квартали и части на града. Подменят се плочките в центъра на града, а не се решават редица други наболели проблеми.

На проведеното обществено обсъждане това бяха най-важните и наболели проблеми, които поставиха хората – благоустрояване и условия на живот: неизградени улици, реконструкция на ВиК мрежи, необходимост от изграждане на детски площадки, безопасност предвид наличието на изоствени и неподдържани сгради, застрашени от срутване свлачищни терени и необходимост от подпорни стени, чист въздух, по-често измиване на града и др.

Селата: почти нищо за тях. Предвидено е изграждането на ЛЕД осветление и средства за ремонт на училището в с.Логодаж. Останалите обекти от капиталовата програма са преходни (от миналата година). В селата има и редица други по-важни и наболели проблеми за разрешаване, които се неглижират – благоустрояване и инфраструктура. Показателен е случаят с безводието през лятото на селата Мощанец, Българчево, Зелен дол и Селище, където общината няма никакво отношение и бездейства. Необходим е задълбочен анализ и търсене на решение (възможности за
алтернативни водоизточници) от всички отговорни институции за това, като на първо място е общината.

От друга страна, в провежданата бюджетна политика се наблюдава трайна практика да се предвиждат средства само за 3 – 5 села, а напомняме, че населените места в Община Благоевград са 25.

Липсва яснота и прозрачност и по отношение на формирания бюджет в размер на 1 500 000лв. за културна програма, като общинското ръководство по никакъв начин не показва отношението си към Драматичния театър. Общината не е предвидила каквито и да било средства, за да даде своя принос в съхранението на тази значима за Благоевград културна институция.

Налице е отстъпление и в социалната сфера, като средствата за социални дейности са със 17хил.лв. по-малко в сравнение с миналата година.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене