ПМГ „Яне Сандански“ с единствена по рода си нова придобивка сред училищата в Югозапада

Учителите и учениците в Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ в началото на Новата 2018 година получиха специален подарък

Това е тринокулярен микроскоп с цифрова микроскопска камера и микроскопски материали с човешки тъкани и човешки органи. Получената нова придобивка е един от последните писъци на техническата мисъл и на практика към момента е единствен в Югозападнаа България, с който разполага някое от училищата. Той допълни набора от инструменти и пособия, с които разполага Центърът по природни науки, с който се сдоби елитното учебно заведение в началото на учебната година.

Уредът ще позволи на възпитаниците на ПМГ „Яне Сандански“ да провеждат истински и задълбочени изследвания в областта на науката и да се подготвят още по-добре не само за учебния процес, но и за бъдещи състезания, олимпиади и конкурси, в които школото има запазено място през годините.

Микроскопската камера превръща микроскопа в цифрова система за наблюдение, снимане, а ако се свържe и монитор, и за презентиране на наблюдавания обект. Дарението е от бивш възпитаник на гимназията. С тази невероятна придобивка нашите ученици ще продължават да бъдат откриватели, учени, творци.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене