Eлхан Кълков: Управляващото мнозинство инкриминира добива на скалнооблицовачни материали, превръща хората в бъдещи затворници

Само преди две седмици беше разгледан законът за концесиите, където управляващото мнозинство отхвърли предложението на ПГ на ДПС за облекчаване на режима за добив на скално-облицовачни материали, с което бяха лишени над 4500 български граждани от правото им на труд и поминък на тях и техните семейства.

Цялата ПГ на ДПС сме категорично против този текст на закона, коментира пред ИНФОМРЕЖА депутатът от Сатовча от парламентарната група на ДПС Елхан Кълков, който бе един от вносителите и радетелите да се намерят законови форми в Закона за концесиите за облекчаване на режима за добив на скално облицовъчни материали.

Вместо облекчителен режим, бе създаден Чл. 240а. (1), гласящ, че който извършва добив на подземни богатства без предоставена концесия или когато действието на предоставената концесия за добив е спряно по реда на чл. 68 от Закона за подземните богатства или на основание на сключения договор, се наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева.

С наказанието по ал. 1 ще бъде наказван и онзи, който държи, съхранява, транспортира, преработва или отчуждава незаконно добити подземни богатства, за които управляващото мнозинство прие наказанието да е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева, когато: предметът на престъплението е в големи размери; деянието е извършено в защитена територия или защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие; когато за извършването на деянието е използвано техническо средство или пътно превозно средство; когато деянието е извършено чрез използване на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ; когато деянието е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително; когато е извършено с участието на длъжностно лице, което се е възползвало от служебното си положение;или от лице, което системно се занимава с такава дейност и др.

В маловажните случаи по ал. 1 и 2 също е предвидено наказание лишаване от свобода до една година или пробация или глоба от сто до триста лева, като в полза на държавата се отнема превозното средство, поясни депутататът Елхан Кълков.

Гласуваният закон за концесиите предвижда наказания до пет години и за който изготвя, придобива, пази или укрива предмети, материали или оръдия, за които знае, че са предназначени или че са послужили за добив на подземни богатства без концесия, допълни още личното си недоволство и това на парламентарната група на ДПС народният представител Елхан Кълков.

„Това, че държавата в лицето на нейния законодателен орган не иска да намери механизъм за определяне на правила, за заплащане на такси и регламентиране на тази дейност е много жалко. Нещо повече, с настоящите промени в Наказателния кодекс, управляващото мнозинство инкриминира тази дейност за да накаже всички тези български граждани и да ги превърне в  бъдещи потенциални затворници само заради желанието им да осигорят поминака си в собствената държава.

В пленарната зала в мое изказване припомних, че преди десетилетия този труд се извършваше предимно от хора лишените от свобода, а днес се лишават от свобода над 4500 миролюбиви български граждани, за да им се отнемете правото на труд в европейска България. Не знам дали ще бъдат осигурени толкова места в затворите, но едно е сигурно, че ще бъдат осигурени още няколко десетки полета на авиокомпаниите от Терминал 1 и 2, в посока Западна Европа, бе категоричен пред медията ни Елхан Кълков след приетите законодателни промени и недоволството от тях на парламентарната група на ДПС, която се  обяви категорично против приетия текст на закона в глава шеста, раздел II и създадения чл. 240а.

Припомняме в краткост, че едно от предложенията на народния представител Елхан Кълков бе концесионните договори за добив на скално облицовачни материали да бъдат определяне и подписвани на общинско ниво след гласуване в ОбС. Облекченият режим според него щеше да даде възможност за постъпване на допълнителни средства в бюджета на общините, където има такава дейност и щеше да бъде осигурен по-голям контрол в скалнооблицовачния добив.

/infomreja

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене