Безпощадно! В Гоце Делчев има разследване за педофилия и ние трябва да мълчим ли?

 Дилърът на дрога го прави за пари, крадецът също, нар­котрафикантът също го пра­ви за пари. Педофилите оба­че го правят за извратеното си удоволствие. Това според нас от вестник „Градът“ е по­вече от непростимо. Минала­та седмица двама извратени, мазни чикиджии бяха задър­жани за кратко от ГДБОП за разпространение и участие в престъпна педофилска мре­жа. Това за Здравко Мушев и Кирил Тешовски. Акцията е реализирана под наблю­дението на Районната про­куратура. След проведено разследване, служители на специализирания сектор за борба с киберпрестъпността на ГДБОП и колегите им от регионалното звено в Благо­евград пристъпили към за­държането на двама мъже от Гоце Делчев – Здравко Мушев (31 г.) и Кирил Тешов­ски (47 г.). При извършени­те процесуално-следствени действия на адрес, ползван от З. М., служителите открили 2000 видеофайла и сним­ков материал, съдържащи изключително брутални сце­ни на сексуално насилие на деца на възраст до 12 годи­ни.­

По първоначални данни Здравко Мушев е обменял „колекцията“ си с интернет потребители от цял свят, споделящи неговите инте­реси. Освен това, под фал­шиви самоличности, мъжът целенасочено е използвал възможностите на социал­ната мрежа Фейсбук за осъ­ществяване на контакти с малолетни и непълнолетни момчета, които склонявал да участват в порнограф­ски представления, както и да обменят материали с по­добно съдържание. В хода на операцията е установено, че неговият „колега“ – Ки­рил Тешовски, използвайки анонимността на интернет сайта www.omegle.com е осъществявал целенасочени контакти с момичета, като се представял за техен връст­ник. След време, възползвай­ки се от детската наивност и доверчивост, той успявал да продължи комуникацията чрез приложението „Вайбър“ и да ги склонява в реално време да го наблюдават пред камера, докато осъществява извратените си желания. Про­ведената операция е част от приоритетите на сектор „Ки­берпрестъпност“ в отговор на изключително опасните криминални посегателства на деца.

Кажете ми, уважаеми чита­тели, нормално ли е да знаем, че в града ни има хора, които не само се задоволят, гледай­ки секс с деца, но и усърдно мастурбират, гледайки и сек­суално насилие над тях? Еди­ният продължава да си снима сватби, а другият да си про­дава в магазина. Кажете ни, уважаеми читатели на вест­ник „Градът“, това нормално ли е? Такива хора не трябва ли да бъдат изолирани, да се лекуват или просто да бъ­дат под наблюдение… Това е престъпление, свързано с деца! Повтаряме: с деца! Еди­ния е гледал и се е задоволя­вал, гледайки НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА – това е извратеност, това е маниакален садизъм. Искаме строги санкции…

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене