Първа копка по проект за изграждане на спортен комплекс в с. Годлево

първа копка

На 24.04.2014 г. (четвъртък) от 11:00 часа на стадиона в село Годлево ще се направи първа копка по проект за изграждане на спортен комплекс в с. Годлево, многофункционална спортна площадка за футбол на малки врати и тенис на корт в село Баня и реновиране на стадиона в Разлог.

Започва изграждането на спортен комплекс в с. Годлево, който ще представлява съоръжение с капацитет от 200 до 1000 човека. Спортният комплекс включва състезателно игрално поле с изкуствена тревна настилка и постоянна ограда, трибуни за зрители, сграда със съблекални и санитарно-битови помещения, паркинг за посетители и служебен паркинг.

В село Баня също започва изграждането и оборудването на многофункционална спортна площадка за футбол на малки врати и тенис на корт с размери 20х 40 м. Покритието на спортната площадка ще бъде от изкуствена тревна настилка, осветяването на игрището ще бъде от 8 по-големи и 4 по-малки прожектори.

Стадионът в Разлог ще бъде реновиран, като след реконструкцията ще се превърне в нов спортен комплекс с три сгради – съблекални и помещения за треньори, медицински кабинет и съблекалня съдии, помощно помещение. Теренът, който се използва за малко тренировъчно игрище ще бъде с изкуствена тревна настилка, ще се изгради ограда с височина 4  метра и осветление на 4 стълба. Ново игрище ще се изгради между сградите и основното игрище на стадиона. Ще бъдат обособени помещения за медии и контролна стая. По трибуните се предвижда направа на разделение според изискванията на две зони – места за гости и такива за домакини, със съответната буферна зона между тях. 3000 броя седалки ще се подменят. Предвидени са места за инвалиди пред трибуните, както и достъпа до тях. Реновираният стадион в Разлог ще има сигнално – озвучителна система пред трибуните и  голямо електронно информационно табло.

Модернизацията на съществуващите или изграждане на нови спортни терени в Разлог, Годлево и Баня е на стойност 5 866 571 лева по проект „Подобряване достъпа на населението на община Разлог до спортни и свързаните със свободното време и отдих услуги” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г..

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене