ЗАПОВЕД С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ПРОНИКВАНЕТО НА БОЛЕСТТА ИНФЛУЕНЦА /ГРИП/ ПРИ ПТИЦИТЕ, ИЗДАДЕ КМЕТЪТ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов издаде нарочна заповед, с цел предотвратяване на проникването и разпространението на болестта инфлуенца (грип) по птиците на територията на общината.
Заповедта е на основание Заповед № ОА-РР-381/03.11.2017г. на Областния управител на област с административен център гр. Благоевград и протокол от заседание на общинската епизоотична комисия от 07.11.2017г., във връзка с констатирани огнища на болестта инфлуенца по птиците на територията на Република България.
В издадената от кмета нва община Гоце Делчев заповед е наредено да не се допуска излизане на птиците извън помещения за отглеждане, както и да не се допуска контакт между птиците и други домашни птици, и/или диви птици. В заповедта се посочва още, че фуражът, с който се изхранват птиците, трябва да се съхранява в закрити помещения. Освен това, при настъпване на отклонения в здравословното състояние на отглежданите птици, при съмнения за заболяване или при завишена смъртност, е необходимо да се уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене