Международна конференция по Дигитална култура и общество ще се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Центърът за нови медии и дигитална култура при Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще проведе своята Пета международна научна конференция по Дигитална култура и общество. Откриването на научното събитие ще бъде на 3 ноември 2017 г. /петък/ от 9:00 часа в зала 114 на Учебен корпус 1. Конференцията се организира в сътрудничество с Катедрата по социология в Букурещкия университет, Румъния.

Научноизследователският център инициира творческа среда за споделяне на идеи и виждания, за дискутиране на въпроси, които възникват с разгръщането на дигиталната революция и широкото навлизане на информационните и комуникационни технологии в обществото и културата на 21-ви век. Целта на конференцията е да насърчи и активизира научните търсения на изследователи, докторанти и студенти в новата и бързоразвиваща се област на дигиталните технологии и измененията, които те извикват в съвременното общество, в сферите на културата, образованието и изкуствата.

Съорганизатори на научния форум са Съюзът на учените в България – клон  Благоевград, Факултетът по изкуствата и Катедрата по културология при Югозападния университет „Неофит Рилски“.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене