Кметът на община Симитли Апостол Апостолов с официално становище относно построяването на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2

С оглед на повишения медиен и обществен интерес към строежа на Лот 3.2 на Автомагистрала „Струма“, който съпътстваше обществените обсъждания в региона смятам за нужно да взема специално отношение по въпроса. Гражданите на Симитли са изключително заинтересовани от това магистралата да се построи в кратки срокове, да се намали опасността при пътуване в района и да се увеличи мобилността. За това говори огромният брой хора, присъствали на обществените обсъждания на 11.09.2017 година. Дори спортната зала не успя да побере всички желаещи и имаше множество хора, които не намериха места, но все пак успяха да се запознаят с проекта и да участват в дискусиите. Имаше много изказвания и много позиции бяха изложени.

В интерес на гражданите и за развитието на региона е много важно транспортът по магистрала „Струма“ да се извършва безпрепятствено в най-скоро време. Това означава, че строителството на Лот 3.2 трябва да започне възможно най-скоро и да не наруши ритъма на движение, свързан с това, че останалите части от Лот 3 на магистралата вече ще са в напреднала фаза. За да се стартира строителството е важно процедурите по одобрение на обекта да се придвижват и процесите да не се спират. След проведените обсъждания очакваме излизането на решението, свързано с ОВОС. От дейността на Комитета за наблюдение, от документите по докладите и публикациите в медиите стана ясно, че има вариант за преминаване през района на Кресненското дефиле, който се явява възможен според всички анализи и това е вариантът с разделяне на движението с източен обход с път с габарит Г10.50. Напълно подкрепям това решение поради следните основни причини:

1. Вариантът е възможен за построяване и строителството може да започне скоро, а трафикът по новото трасе може да се пусне предполагаемо през 2023 година. Това е срок, който е приемлив.

2. С разделянето на трафика транспортът по пълното със завои Е 79 ще се намали и ще стане безопасен. Движението ще е еднопосочно и произшествията ще намалеят.

3. При този вариант ще се улесни достъпа до планинските местности южно от Симитли, понеже ще се подобрят сега съществуващите пътища.

4. Ще се избегне навлизането на целия трафик в населени райони от гр. Симитли и няма да има наднормени замърсявания и шум.

5. Избягва се строежа на дълъг тунел, който щеше да е свързан с огромни проблеми с транспортирането на изкопните маси в северна и южна посока и свързаната с това продукция на отпадъци, шум, разливи на петролни продукти и т.н.

6. Вариантът с изграждането на еднопосочен път в планината ще предотврати възможността за затваряне на сега съществуващия път Е79. Затварянето на пътя ще доведе до огромно неудобство за ползването на обектите за туризъм и спорт по него и ще предизвика голямо недоволство и напрежение всред хората.

7. Вариантът с източен обход Г10.50 е одобрен в ОВОС и е преценено, че той е най-екологичният вариант и вече е избран. Това показва, че може веднага да се пристъпи към следващите административни стъпки, а не да се чакат нови административни процедури, които са с неизвестен край и срок.

8. Избраният вариант е съобразен с изискванията за транспорт на тежки товари, като дори големи камиони ще могат да се движат без проблеми и през зимата.

9. За хората е важно да могат да запазят и разширят бизнеса си и новото трасе ще предостави възможност да се развият местните туристически и търговски дейности.

В заключение подчертавам, че има и много други причини за подкрепа на избрания в доклада по ОВОС вариант и те са свързани с общодържавен интерес и екологични предимства. Реализацията на проекта е важна за подобряване на бюджетното състояние на държавата и на общините, както и за развитието на туризма и опазването на околната среда. Строителството и реализацията на цялостната магистрала е възможно в обозрим период и усилията на институциите трябва да бъдат максимално подкрепени.

10. Ще бъде изграден нов двулентов мост над река Струма, който е единствената връзка на квартал Ораново и основната част на града.

11. По трасето на този вариант на територията на община Симитли ще бъдат изградени (четири) пътни възела, които ще дадат възможност на населението да се придвижва много по-лесно и бързо.

12. Несъмнено това ще повиши стандарта и качеството на живот на жителите на общината. Ще повиши търсенето и цената на земята в районите на магистралата. Всичко казано до тук, се очаква да даде мощен тласък на развитието на туризма във всичките му аспекти: селски туризъм, като се предостави възможност на гостите на общината да могат да се насладят на невероятни природните дадености. Развитие на културно- историческия туризъм, като се покаже богатата история на предците ни, които са оставили множество следи от миналото. Развитие на религиозен туризъм, с който всеки да има възможност да се наслади на така наречения от местното население „Малък Атон“, с множество параклиси и черкви датиращи от векове.

В заключение подчертавам, че има и много други причини за подкрепа на избрания в доклада по ОВОС вариант и те са свързани с общодържавен интерес и екологични предимства. Реализацията на проекта е важна за подобряване на бюджетното състояние на държавата и на общините, както и за развитието на туризма и опазването на околната среда. Строителството и реализацията на цялостната магистрала е възможно в обозрим период и усилията на институциите трябва да бъдат максимално подкрепени.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене