5 фирми и обединения с мераци да построят срещу 4,8 млн. лв. парка на Петрич, „Никмар” е единствената местна

2 фирми и 3 строителни обединения влизат в люта битка за спечелване на най-скъпата обществена поръчка в община Петрич – градския парк, чиято прогнозна стойност е 4 852 000. 99 лв.

Точно 2 месеца след обявяването й в Агенцията за обществени поръчки комисията, председателствана от гл. инженер на община Петрич Николай Попов, отвори документите на „Водстрой 98“ АД, „Никмар Кънстракшън“ ЕООД, консорциум „Градска част – Петрич“, обединение „БГ-КО – Петрич“ ДЗЗД и обединение „Бул Инженеринг“ ДЗЗД. Всичките те са вкарали пликовете в последния възможен ден – 31 юли 2017 г.

Първата фирма „Водстрой 98“ АД е с регистрация в София и се представлява от Момчил Борисов и Велико Желев, а фирма „Никмар Кънстракшън“ ЕООД е единствената местна, основана от петричкия строителен предприемач Николай Влахов.

Обединенията са софийски. Консорциум „ Градска част – Петрич“, представлявана от Валентин Денчев, включва неговата фирма „Комунал Инженеринг“ ЕООД и „Суперстрой-инженеринг“ ЕООД на Господин Господинов. В  обединение „БГ-КО – Петрич“ ДЗЗД участници са „Копекс и Ко“ ЕООД, представлявано от Чавдар Савов, и варненската „БГ Ленд Ко“ ООД, за чийто представител е вписан Стефан Соколов, но иначе е на собственика на първата заложна къща в Благоевград Вили Магурев. Последният кандидат да направи парка на Петрич е обединение „Бул Инженеринг“ ДЗЗД, представлявано от Алберт Александров – то включва неговото дружество „БМ-ГРУП-Инженеринг“ ЕООД и „Булстрой груп“ ЕООД на Георги Евтимов.

До отваряне на ценовите предложения на участниците така и не се стигна, след като се оказа, че всички те са направили пропуски в сложната документация, която трябва да се попълни. Най-честите непълноти касаят професионалната компетентност на ръководителите, координаторите и членовете на отделните екипи, които ще работят успоредно по алейното осветление, геодезията, електроинсталациите, паркоустройството, плана за управление на строителните отпадъци , пожарната и пътната безопасност, архитектурата, ВиК и останалите елементи на обществената поръчка.

И 5-те фирми и сдружения имат срок от 5 работни дни да отстранят пропуските си, а той тече от деня на получаване на протокола от комисията с указанията какво трябва да коригират. При това положение в края на следващата седмица ще стане ясно кой остава в играта.

Бъдещият градски парк е една от най-мащабните идеи на настоящото ръководство на община Петрич. В него се предвижда да има амфитеатър, паркинг, езеро, спортни, детски и водни площадки, посетителски център и др. Паркът ще има собствена поливна система, подземни резервоари, сондажен кладенец. Строителното му разрешение бе издадено още в началото на миналата година, а този април МРРБ одобри проекта, който се финансира изцяло по Оперативна програма „Региони в растеж“. Освен че след реализацията на обекта градът ще стане много по-хубав, очакванията са още за намаляване на замърсяването на въздуха и повишаване на качеството на живот на петричани. Това ще стане най-рано през 2020 г., защото срокът за изпълнение на проекта е 27 месеца.
ВАНЯ СИМЕОНОВА/struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене