Сензационно! След публикация в toppresa.com уволняват горския от Катунци!

Току що на редакционната ни поща получихме това писмо от централата на ЮЗДП – Благоевград!

НА ВНИМАНИЕТО  НА  ТОП ПРЕСА,

       Във връзка с публикация в електронното издание Топ Преса от 29 август 2017 г. със заглавие: „Скандал! Заловиха с контрабанден материал горски от Катунци!!!!?”, Югозападното държавно предприятие предоставя следната информация: При съвместна проверка, извършена  на 24 август 2017 г. от мобилно звено на ЮЗДП и инспектори от РДГ Благоевград, е установено, че в двора на къщата в с. Пирин, в която живее Димитър Влахов – горски стражар при ТП „ДГС Катунци”, се съхраняват 10 пространствени кубически метра дърва за огрев. Дървата са без контролна горска марка, пластини с уникален идентификационен номер и превозен билет, доказващ произхода им. За нарушението е съставен констативен протокол и два акта, а дървесината е задържана. Предвид констатираното нарушение, спазвайки процедурата по Кодекса на труда, въпросният служител ще бъде наказан с дисциплинарно уволнение. Действията ще бъдат предприети след като изтече срока на представения в „ДГС Катунци” болничен лист. На директора на териториалното поделение на ЮЗДП е разпоредено да провери болничния лист в НОИ.

30 август 2017 г.

ОСТАВЯМЕ ИНФОРМАЦИЯТА БЕЗ КОМЕНТАР!

ЕТО КОЯ ПУБЛИКАЦИЯ УВОЛНИ ГОРСКИЯ 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене