Благоевград пак на дъното! Вижте как ни цакат със заплатите

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на юни 2017 г. намаляват с 2.0% спрямо края на март 2017 г., като достигат до 89.2 хиляди, съобщиха от Териториалното статистическо бюро. Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. наетите лица в частния сектор намаляват с 2.8% (до 69.3 хиляди), докато в обществения сектор нарастват с 1.1% до – 20.0 хиляди.

В края на юни 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година общият брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 2.5%. По сектори в сравнение с края на юни 2016 г. наетите в частния сектор се увеличават с 2.3% (или с 1.6 хил.) и в обществения сектор с – 3.0% (или с 0.6 хил.).

През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г.с 3.1% до – 706 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 894 лв., а за частния – 650 лева.

През второто тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.2% в сравнение със съответния период на предходната година.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2017 г. област Благоевград е на предпоследно място по показател средна брутна работна заплата, като само в област Видин получават по-ниско заплащане – 669 лева.

Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 411 лв., Стара Загора  – 1 012 лева и Враца – 997 лева.

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008 и размер на предприятието според броя на наетите лица.

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене